معادله دیفرانسیل تقاربی

در این صفحه تعداد 206 مقاله تخصصی درباره معادله دیفرانسیل تقاربی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معادله دیفرانسیل تقاربی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; Sub-diffusion equation; Maximum principle; Atangana-Baleanu derivative; Fractional differential equation; Nonlinear problem; Riemann-Liouville derivative;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; Chaotic system; Fractional differential equation; Local and global stability; Numerical simulations; Relative error; Spatiotemporal oscillations; 34A34; 35A05; 35K57; 65L05; 65M06; 93C10;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; primary; 65-XX; secondary; 34A08; 65M32; 33C45; Fractional differential equation; Caputo derivative; Jacobi polynomials; Spectral method; Operational matrix;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; 26A33; 65L70; 65L05; Fractional differential equation; Caputo fractional derivative; Riemann-Liouville fractional derivative; Error estimates; Hadamard finite-part integral;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; Fractional differential equation; Operator calculus; Analytical solution; Closed-form solution; Soliton solution; 34A08; 34A25; 26A33; 35C05;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; Fractional differential equation; Caputo derivative; Diffusion equation; Chebyshev polynomials; Spectral methods; Distributed order equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; Fractional dynamics; Process with memory; Open quantum systems; Econophysics; Time-ordered exponent and product; Fractional differential equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; Fractional differential equation; Caputo derivative; Wright function; Mittag-Leffler function; Integral transforms; Heat flux;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; Temperature distribution; Fractional calculus; Fractional differential equation; Wright generalized hypergeometric function; Laplace transform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; fractional integral inequality; existence of solution; Caputo fractional derivative; fractional differential equation; fixed point34A80; 35A23
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; Fractional differential equation; Fisher’s equation; Sinc method; Approximate solutions; Generalized Taylor series; Residual power series
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; 35B65; 60H15; 35R60; 45D05; 34A08Volterra equation; Stochastic partial differential equation; Fractional differential equation; Wiener process; Gaussian noise; Multiplicative noise
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; Fractional differential equation; Convection-diffusion; Compact; Exponential; Variable coefficients; High-order;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; Iterative method; Spectral method; Fractional differential equation; Volterra integral equation; Collocation method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل تقاربی; Fractional differential equation; Quadratic spline; Cubic polynomial spline; Nonpolynomial spline; Stability