آشنایی با موضوع

تئوری تعادل عمومی General equilibrium شاخه‌ای از اقتصاد نئوکلاسیک است که تلاش می‌کند شکل‌گیری عرضه، تقاضا و قیمت را در کل اقتصاد با در نظر گرفتن ارتباط بین بازارهای مختلف توضیح دهد. بر خلاف تعادل جزئی که در آن عرضه و تقاضا تنها در یک بازار بررسی می شد و قیمت در بازارهای دیگر ثابت در نظر گرفته می شد، در اینجا تمام عوامل تشکیل دهنده بازارهای مختلف به صورت درون زا بررسی می‌شوند. در اصل مفهوم تعادل عمومی از حوزه اقتصاد برنخاسته است. اصل این بحث به علم فیزیک مربوط می شود، اما اکنون به عنوان یک ویژگی سیستم ها و در نتیجه موضوع نظریه عمومی سیستم ها تلقی می گردد. اینکه آیا تعادل عمومی اقتصاد به طورکلی می تواند در هر شرایطی وجود داشته باشد نخستین بار به عنوان یک مسئله توسط لئون والراس مدنظر قرار گرفت. وی با کمک ابزار ریاضی و با در نظرگرفتن فروض رقابت کامل و تحرک کامل نهاده ها و انعطاف پذیری قیمت ها و ثبات سایر متغیر ها و در یک قالب تئوریک محض به بیان چگونگی ارتباط بازارها با یکدیگر پرداخت، در نهایت به راه حلی دست یافت که در قالب آن تمام بازارها به طور همزمان به تعادل می رسند. مبادله کارا: بحث کارایی در چهارچوب تحلیل تعادل عمومی مطرح می‌شود. یک مبادله زمانی کارا است که در آن همه طرفین مبادله از انجام مبادله سود ببرند همچنین هیچ مبادله دیگری نباشد که وضعیت همه را بهتر کند. برای روشن شدن بحث از روش اج ورث استفاده می‌شود. جعبه اج ورث: در اقتصاد جعبه اج ورث راهی برای بیان شیوه تخصیص منابع بین افراد است و توسط فرانسیس اج ورث معرفی شده‌است. از جعبه اج ورث بطور گسترده برای توضیح مفهوم تعادل عمومی و پیدا کردن تعادل رقابتی در یک مدل ساده شده استفاده می‌شود.
در این صفحه تعداد 416 مقاله تخصصی درباره تعادل عمومی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تعادل عمومی
مقالات ISI تعادل عمومی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی; Agricultural amenities; Administrative water allocation; Water market; General equilibrium; Israel; D58; Q12; Q25; Q28; Q56; O21;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی; Skill formation; Education subsidy; Skilled labour; Unskilled labour; Wage inequality; Urban unemployment; Composite policy; General equilibrium; D58; I24; I28; J31;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی; H23; Q3; Q4; Q5; Climate policy; Carbon tax; Pollution permits; Co-benefits; Second best; General equilibrium; Welfare effects; Leakage; Sulfur dioxide; Greenhouse gas emissions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی; Labor market misallocation; Temporary employment; Firing costs; Idiosyncratic uncertainty; General equilibrium; Heterogeneous agents; E24; C68; J30;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی; Commodity prices; Futures prices; Convenience yield; Risk premium; Scarcity; Investment; Irreversibility; General equilibrium; Simulated Method of Moments (SMM); Regime-switching model; C0; G12; G13; D51; D81; E2,;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی; General equilibrium; Neoclassical; Time use; Health capital accumulation; Health insurance; Healthcare consumption; E13; E20; E62; I12; I13;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی; D58; Q41; Q43; F18; Q56; Energy supply; Energy demand; Rebound effects; Energy efficiency; General equilibrium; Trade spillover; Energy and pollution leakage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل عمومی; D59; D60; F21; F61; J42; J52; Terms-of-trade shock; Labour market imperfection; Supply function of FDI; Urban unemployment; Social welfare; Developing countries; General equilibrium;