گلیسرول (PubChem CID: 753)

در این صفحه تعداد 72 مقاله تخصصی درباره گلیسرول (PubChem CID: 753) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلیسرول (PubChem CID: 753) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Ice cider; S. bayanus; Cryo-extraction; Cryo-concentration; Methanol; Sensory attributes; Fructose (PubChem CID: 5780); Glycerol (PubChem CID: 753); Sorbitol (PubChem CID: 5780); Malic acid (PubChem CID: 525); Ethyl acetate (PubChem CID: 8857); Methanol (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Lidocaine HCl (Pubchem CID: 6314); Pluronic (Pubchem CID: 24751); Sodium chloride (Pubchem CID: 5234); Calcium hydroxide (Pubchem CID: 6093208); Potassium hydroxide (Pubchem CID: 14797); HCl (Pubchem CID: 313); Lactic acid (Pubchem CID: 612); Acetic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Diethylene glycol (PubChem CID: 8117); Glycerol (PubChem CID: 753); Oxalic acid (PubChem CID: 971); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Linoleic acid (PubChem CID: 5280450); Tricin-7-O-rutinoside (PubChem CID: 44258273); LysoPC 16:0 (PubChem CID: 460602);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); SOD (PubChem CID: 11963501); H2O2 (PubChem CID: 784); NAC (PubChem CID: 12035); Cytochrome c (PubChem CID: 16057918); Glycerol (PubChem CID: 753); Tris (PubChem CID: 6503); JC-1 (PubChem CID:5492929); DCFH-DA (PubChem CID: 104913); SDS (PubChem CID: 34232
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Biopolymer; Active films; Emulsion; α-tocopherol; Cinnamaldehyde; Garlic oil; Cinnamaldehyde (PubChem CID: 637511); alpha-tocopherol (PubChem CID: 14985); Garlic oil (PubChem CID: 6850738); Tween 20 (PubChem CID: 443314); Span 60 (PubChem CID: 14928); Ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Glycerol (PubChem CID: 753); Glutaraldehyde (PubChem CID: 3485); Ethanol (PubChem CID: 702); DPPH (PubChem CID: 2735032); Antioxidant packaging; Apple pectin; Hydrocolloid; Mechanical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Aprotinin (PubChem CID: 53487898); 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (PubChem CID: 14934229); bromophenol blue (PubChem CID: 8272); capsaicin (PubChem CID: 1548943); dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); DL-dithiothreitol (PubChem CID: 446094); EDTA (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Clove essential oil; Shirazi thyme essential oil; (Nano)emulsion; Farsi gum; Fish fillet; Glycerol (PubChem CID: 753); 1-Butanol (PubChem CID: 263); Magnesium oxide (PubChem CID: 14792); Sulfuric acid (PubChem CID: 1118); Ethanol (PubChem CID: 702); 2-Thi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Miconazole nitrate (MN); Polycarbophil (PCP); PEGylation; Solid lipid microparticles (SLMs); Vulvovaginal candidiasis (VVC); Mucoadhesive microgels (MMs); Miconazole nitrate (PubChem CID: 68553); PEG 4000 (PubChem CID: 174); Triethanolamine (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Choline chloride (PubChem CID: 6209); Thiourea (PubChem CID: 2723790); Urea (PubChem CID: 1176); Glycerol (PubChem CID: 753); Malonic acid (PubChem CID: 867); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Hydrogen peroxide (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Glycerol (PubChem CID: 753); Eicosapentaenoic acid (PubChem CID: 446284); Docosahexaenoic acid (PubChem CID: 445580); Aerosol OT (PubChem CID: 23673837); Tween 80 (PubChem CID: 5281955); Fish oil; Glycerolysis; Microemulsion; SC-CO2; Peroxides adsorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Rejection mechanism; Phenolic compounds; Nanofiltration; Fruit juice; QSAR model; Glycerol (PubChem CID: 753); Glucose (PubChem CID: 5793); Polyethylene glycol (PubChem CID: 174); Gallic acid (PubChem CID: 370); Protocatechuate (PubChem CID: 72); Caffeic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Glycerol (PubChem CID: 753); Oxalic acid (PubChem CID: 971); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Linoleic acid (PubChem CID: 5280450); Tricin-7-O-rutinoside (PubChem CID: 44258273); LysoPC 16:0 (PubChem CID: 460602); LysoPE 18:2 (PubChem CID: 52925130); F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Cinnamon; Shirazi thyme; Essential oil; Farsi gum coating; Fish fillet; Sodium sulfate (PubChem CID: 24436); Glycerol (PubChem CID: 753); 1-Butanol (PubChem CID: 263); Magnesium oxide (PubChem CID: 14792); Sulfuric acid (PubChem CID: 1118); Ethanol (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Guar gum (PubChem CID: 44134661); Citric acid monohydrate (PubChem CID: 22230); Dimethyl sulphoxide (PubChem CID: 679); Dimethyl amino pyridine (PubChem CID: 14284); Benzoyl chloride (PubChem CID: 7412); Lithium chloride (PubChem CID: 433294); Glutaraldeh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Rutin (PubChem CID: 5280805); Glycerol (PubChem CID: 753); Chitosan (PubChem CID: 71853); Encapsulation; Chitosan; Microparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Rutin (PubChem CID: 5280805); Tween 80 (PubChem CID: 5281955); Span 80 (PubChem CID: 9920342); Glycerol (PubChem CID: 753); Active packaging; Physical properties; Antioxidant activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Butanol (PubChem CID: 263); Acetone (PubChem CID: 180); Ethanol (PubChem CID: 702); 1,3-Propanediol (PubChem CID: 10442); Glucose (PubChem CID: 5793); Glycerol (PubChem CID: 753); ABE; acetone-butanol-ethanol; emf; electromotive force; E-BCs; electrobioco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Gellan gum (PubChem SID: 135330201); Halloysite nanotubes (PubChem CID: 121233131); Glycerol (PubChem CID: 753); Calcium Chloride (PubChem CID: 5284359); Gellan gum; Halloysite nanotubes (HNT); Hydrogel; Human fibroblasts; Tissue engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Pullulan (PubChem CID: CA002935); Glycerol (PubChem CID: 753); Triacetin (Pubchem CID: 5541); Vitamin E TPGS (PubChem CID: 71406); Pullulan; Orodispersible films; Oral films; MDSC; Plasticizers; Glycerol; Triacetin; Vitamin E TPGS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Tranexamic acid (PubChem CID: 5526); Glycerol (PubChem CID: 753); l-Arginine (PubChem CID: 6322); l-Lysine (PubChem CID: 5962); Tween-80 (PubChem CID: 5281955); Ethylene Glycol (PubChem CID: 174); Urea (PubChem CID: 1176); Glycine (PubChem CID: 750); Trit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Coating-forming emulsion; Chitosan; Carvacrol; Rotor-stator homogenizer; High pressure homogenizer; Physicochemical properties; Chitosan (PubChem CID: 21896651); Carvacrol (PubChem CID: 10364); Glycerol (PubChem CID: 753); Tween 80 (PubChem CID: 443315);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Coomassie brilliant blue G-250 (PubChem CID: 61364); n-hexane (PubChem CID: 8058); Glycerol (PubChem CID: 753); 2-mercaptoethanol (PubChem CID: 1567); Bromophenol blue (PubChem CID: 8272); Glycine (PubChem CID: 750); Ethylenediaminetetraacetic acid (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Oil absorption; Potato chips; Oil distribution; Frying; Guar gum; GlycerolWater (PubChem CID: 962); Starch (PubChem CID: 439341); Glycerol (PubChem CID: 753); Sudan red (PubChem CID: 5910713); Nile Red (PubChem CID: 65182); Petroleum (PubChem CID: 6437559
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Chitosan; Na-montmorillonite; Plasticizers; Permeability properties; Antimicrobial properties; Heat-pressingChitosan (PubChem CID: 3086191); Glycerol (PubChem CID: 753); Oleic acid (PubChem CID: 445639); Sodium bentonite (PubChem CID: 72941614); Acetic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Corn starch; Polycaprolactone; Polyethylene glycol; Compression moulding; Cornstarch (PubChem CID: 24836924); Polycaprolactone (PubChem SID: 85240250); Polyethylene Glycol (PubChem CID: 174 ethylene glycol); Glycerol (PubChem CID: 753); water (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Allicin (PubChem CID: 65036); Penicillin (PubChem CID: 5904); Streptomycin (PubChem CID: 19649); HEPES (PubChem CID: 23831); CM-H2DCFDA (PubChem CID: 23847176); JC-1 (PubChem CID: 5492929); Cytochrome c (PubChem CID: 16057918); MTT (PubChem CID: 64965); E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Isoniazid (PubChem CID: 3767); Rifampicin (PubChem CID: 5381226); Ethambutol (PubChem CID: 3279); Glycerol (PubChem CID: 753); Trypsin (PubChem CID: 23729580); MTS (PubChem CID: 4182497); Alamar blue (PubChem CID: 11077); Tween-80 (PubChem CID: 443315); P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Propranolol hydrochloride (PubChem CID: 62882); Glycerol (PubChem CID: 753); Hydroxypropyl cellulose (PubChem CID: 123706); Potassium dihydrogen phosphate (PubChem CID: 516951); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Saccharin sodium salt hydrate (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Ethanol (PubChem CID: 702); Acetic acid (PubChem CID: 176); Methanol (PubChem CID: 887); 1-Propanol (PubChem CID: 1031); Isobutanol (PubChem CID: 6560); 2-Methyl-1-butanol (PubChem CID: 31260); 3-Methyl-1-butanol (PubChem CID: 8723); Phenethyl alcohol (Pu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Cellulose ethers; Fat substitute; Biscuit dough; Creep; Rheology; Sodium bicarbonate (PubChem CID: 516892); Ammonium hydrogen carbonate (PubChem CID: 14013); Glycerol (PubChem CID: 753);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Nanocomposites; DSC; Thermal properties; Water vapor permeability; GAB modelCitric Acid (PubChem CID: 311); Glycerol (PubChem CID: 753); Montmorillonite (PubChem CID: 16211228); Water (PubChem CID: 962)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Soy protein; Nanocrystals; Films; Cholesterol; Active packagingCorn starch (PubChem CID: 24836924); Glycerol (PubChem CID: 753); β-cyclodextrin (PubChem CID: 444041); Cholesterol (PubChem CID: 5997)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Glutaraldehyde (PubChem CID: 3485); Acetic acid (PubChem CID: 176); Glycerol (PubChem CID: 753); Chloroform (PubChem CID: 6212); Sodium thiosulfate (PubChem CID: 24477); Potassium iodine (PubChem CID: 4875); Poppy-seed oil; Microcapsule; Arabic gum; Gelat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Glycerol (PubChem CID: 753); Sulfuric acid (PubChem CID: 1118); Water (PubChem CID: 962); CNWs; cellulose nanowhiskers; CNCs; cellulose nanocrystals; Biopolymers; Nanobiocomposite; Mechanical properties; Packaging; Barrier properties; RCCD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Catalase (PubChem CID: 784); Tetramethylphenylenediamine (PubChem CID: 7490); Glycerol (PubChem CID: 753); Cetrimide (PubChem CID: 5974); Fucidin (PubChem CID: 46174083); Cephalosporin (PubChem CID: 25058126); Polymyxin B (PubChem CID: 49800004); Magnesiu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Glycerol (PubChem CID: 753); Ethanol (PubChem CID: 702); Lactic acid (PubChem CID: 612); Malic acid (PubChem CID: 525); Methanol (PubChem CID: 887)1H NMR; Self-constructed three-dimensional spectrum; Tchebichef moment method; Partial least square regressi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Edible films; Blend films; Fick's second law; FTIR; CaCl2 crosslinking; Peleg's model; Sodium alginate (PubChem CID: 5102882); Fucoidan (PubChem CID: 92023653); Phloroglucinol (PubChem CID: 359); Glycerol (PubChem CID: 753); Calcium chloride (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Ice cider; S. bayanus, stress; Yeast selection; Acetic acid (PubChem CID: 176); Malic acid (PubChem CID: 525); Glycerol (PubChem CID: 753); Ethyl acetate (PubChem CID: 8857); Methanol (PubChem CID: 887); 1-Propanol (PubChem CID: 1031); Isobutanol (PubChe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیسرول (PubChem CID: 753); Carrageenan hydrogel; ZnO nanoparticles; CuO nanoparticles; Nanocomposite film; Antibacterial activity; UV-barrier; K-carrageenan (PubChem CID: 11966249); Copper chloride (PubChem CID: 24014); Zinc nitrate (PubChem CID: 15865313); Potassium chloride (PubC