احتراق دما پایین

در این صفحه تعداد 116 مقاله تخصصی درباره احتراق دما پایین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI احتراق دما پایین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; aTDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; CAD; crank angle degree; CDC; conventional diesel combustion; CFD; computational fluid dynamics; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxides; COV; coefficient of variation; DF-PCCI; dual-fuel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; GMD; geometric mean diameter; HRR; heat release rate; LTC; low temperature combustion; MEP; mean effective pressure; PM; particulate mass; PMD; particle mass distribution; PN; particle number; PPC; partially premixed combustion; PSD; particle size distrib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; NOx; nitric oxides; PM; particulate matter; PN; particle number; DMDF; diesel/methanol dual fuel; DPOC; diesel oxidation catalyst coupled with particulate oxidation catalyst; HSDI; high speed direct injection; LIQ; late-injection quantity; MLII; the inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; Dual-fuel combustion; Conventional single diesel injection timing; Split injection mode; ADIT; After Diesel Injection Timing; AMDIT; After Main Diesel Injection Timing; ASOC; After Start of Combustion; ASOI; After Start of Injection; BMEP; Break Mean Effe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; AHRR; apparent heat release rate; ATDC; after top dead center; BDC; bottom dead center; CFD; computational fluid dynamics; CRIN; common rail injector; EGR; exhaust gas recirculation; ERC; Engine Research Center; EVO; exhaust valve opening; FSN; filter smo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; AHRR; apparent heat release rate; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA10; crank angle of 10% mass fraction burned; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CN; cetane number; DI; direct injected; DOI; duration of injection; EER; effectiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; Low temperature combustion; Advanced combustion; HCCI; Heat release; Thermal stratification; aTDC; after Top Dead Center; bTDC; before Top Dead Center; CA50; Crank Angle of 50% burned location; CI; Compression Ignition; CO; Carbon Monoxide; COV; Coefficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA10; crank angle of 10% mass fraction burned; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CN; cetane number; DI; direct injected; DISOI; direct injection start of injection; DOI; duration of injection; EGR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; AIM; Aerosol Instrument Manager; aTDC; after top dead center; CAD; crank angle degree; CA10; crank angle at 10% mass fraction burned; CA50; crank angle at 50% mass fraction burned; CA90; crank angle at 90% mass fraction burned; CDC; conventional diesel co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; Alternative fuels; SI engines; CI engines; Advanced combustion; BSFC; brake specific fuel consumption; Btu; British thermal unit; CAI; controlled auto-ignition; CFR; cooperative fuel research; CI; compression ignition; CN; cetane number; CNG; compressed n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; AHRR; apparent heat release rate, J/deg; BDC; bottom dead center; BMEP; brake mean effective pressure, bar; BTDC; before top dead center; CA10-90; crank angle degrees between the locations of 10% and 90% cumulative heat release, CAD; CA5; crank angle at w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; Low temperature combustion; Spark Assisted Compression Ignition; Computational Fluid Dynamics; Combustion modes; Flamelet and Auto-ignition Modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; NOx; nitrogen oxides; PM; particulate matter; CI; Compression Ignition; GDB; Gasoline-Diesel Blends; HCCI; Homogeneous Charge Compression Ignition; LTC; Low Temperature Combustion; PPCI; Partially Premixed Compression Ignition; SVF; Soot Volume Fraction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; Waste fish oil biodiesel; Compressed natural gas; Dual-fuel CNG (compressed natural gas)/biodiesel; Low temperature combustion; HCCI (homogeneous charge compression ignition)-like combustion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; SI; spark ignition; CI; compression ignition; HCCI; homogeneous charge compression ignition; LTC; low temperature combustion; EGR; exhaust gas recirculation; WDF; wide distillation fuel; IBP; initial boiling point; FBP; final boiling point; MPRR; maximum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دما پایین; Gasoline compression ignition engine; Particulate matter characterization; Single particle mass spectrometer; Low temperature combustion; Partially premixed combustion