آشنایی با موضوع

فَکّ پایین، زیرواره یا مندیبول (mandible) استخوان نعلی‌شکل متحرکی است که بخش تحتانی استخوان‌بندی صورت و چارچوب استخوانی کف دهان را تشکیل می‌دهد. فک پایین از استخوان‌های فرد جمجمه انسان است. استخوان فک تحتانی از بخش عمودی راموس و بخش افقی (body) تشکیل شده است. زائده منقاری یا کورونوئید (Coronoid process): در قسمت قدامی کنارفوقانی راموس استخوان فک تحتانی یک زایده استخوانی مثلثی شکل قراردارد که زایده منقاری نامیده می‌شود. کوندیل (Condyle): در قسمت خلفی کنار فوقانی راموس استخوان فک تحتانی برآمدگی وجود دارد که در مفصل گیجگاهی‌زیرواره‌ای (تمپورومندیبولار) به استخوان گیجگاهی مفصل می‌شود. جسم‌ استخوان‌ به‌ شکل‌ نعل‌ اسبی‌ بوده‌ و در جلو قرار دارد و دارای‌ دو سطح‌ قدامی‌ یاخارجی‌ و خلفی‌ یا داخلی‌ و دو کنار فوقانی‌ و تحتانی‌ می‌باشد. در سطح‌ قدامی‌ جسم‌ استخوان‌ و در خط‌ وسط‌ یک‌ ستیغ‌ عمودی‌ ظریفی‌ دیده‌می‌شود که‌ محل‌ّ جوش‌ خوردن‌ دو نیمه‌ استخوان‌ می‌باشد و symphisis menti نامیده‌می‌شود، در پایین‌ ستیغ‌ مذکـور یـک‌ فضـای‌ سـه‌گـوش‌ تحت‌ عنـوان‌ بـرآمدگی‌ چانه‌mental protuberance مشاهده‌ می‌شود. در خارج‌ این‌ برآمدگی‌ در هر طرف‌یک‌برجستگی‌ تحت‌عنوان‌ تکمه‌ چانه‌ای‌ mental tubercle وجود دارد و از این‌ تکمه‌درهرطرف‌ خط‌ مایلی‌ تحت‌ عنوان‌ oblique line در سطح‌ خارجی‌ استخوان‌ به‌ بالا و عقب‌کشیده‌ می‌شود و درامتداد کنار قدامی‌ راموس‌ مندیبول‌ قرار می‌گیرد. در بالای‌ این‌ خط‌ و درمحاذات‌ دومین‌ دندان‌ آسیای‌ کوچک‌، سوراخی‌ تحت‌ عنوان‌ mental foramen وجود داردکه‌ از آن‌ عروق‌ و اعصاب‌ چانه‌ای‌ خارج‌ می‌شوند. سطح‌ خلفی‌ یا داخلی‌: در سطح‌ خلفی‌ استخوان‌ و در طرفین‌ خط‌ وسط‌ یک‌ برجستگی‌نوک‌ تیز تحت‌ عنوان‌ mental spine دیده‌ می‌شود که‌ در حقیقت‌ از چهار زایده‌ خار مانندتشکیل‌ شده‌ که‌ در کنار هم‌ قرار می‌گیرند، به‌ دو خار فوقانی‌ عضله‌ ژنیوگلوس‌ و به‌ دو خارتحتانی‌ عضله‌ ژنیوهیوئید متّصل‌ می‌شود. در طرفین‌ خار چانه‌ در هر طرف‌ خطی‌ به‌نام‌ خط‌ میلوهیوئید mylohyoid line دیده‌می‌شود که‌ به‌ بالا و عقب‌ امتداد دارد. در بالا و جلوی‌ این‌ خط‌ حفره‌ای‌ وجود دارد که‌ محل‌ّاستقرار غده‌ زیر زبانی‌ است‌ و به‌ آن‌ sublingual fossa می‌گویند در زیر و عقب‌ خط‌میلوهیوئید فرو رفتگی‌ دیده‌ می‌شود که‌ محل‌ّ استقرار غده‌ زیر فکی‌ می‌باشد و به‌ آن‌submandibular fossa اطلاق‌ می‌شود. کنار فوقانی‌Alveolar border: این‌ کنار ریشه‌ دندانهارا در خود جای‌ می‌دهد در عمق‌هریک‌ از سوراخهای‌ آلوئولی‌ سوراخ‌ ریزی‌ دیده‌ می‌شود که‌ محل‌ّ ورود عروق‌ و اعصاب‌آلوئولار تحتانی‌ به‌ ریشه‌ دندان‌ می‌باشد، هرکدام‌ از حفرات‌ آلوئولی‌ برحسب‌ نوع‌ دندان‌ وتعداد ریشه‌های‌ آن‌ به‌ توسط‌ سپتوم‌هایی‌ به‌ حفرات‌ کوچکتری‌ تقسیم‌ می‌شود. کنار تحتانی‌: ضخیم‌ بوده‌ و قاعده‌ استخوان‌ را تشکیل‌ می‌دهد و در تماس‌ با عضله‌پلاتیسما می‌باشد. بر روی‌ این‌ کنار در طرفین‌ خط‌ وسط‌ فرو رفتگی‌ به‌نام‌ digastric fossaدیده‌ می‌شود که‌ محل‌ّ اتصال‌ بطن‌ قدامی‌ عضله‌ دیگاستریک‌ می‌باشد.
در این صفحه تعداد 933 مقاله تخصصی درباره فَکّ پایین، زیرواره یا مندیبول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فَکّ پایین، زیرواره یا مندیبول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فَکّ پایین، زیرواره یا مندیبول; FA; folic acid; FAD; folic acid deficient; CNCC; cranial neural crest cells; MC; Meckel's cartilage; LLS; lateral lingual swelling; CG; control group; MG; microglossia group; AG; aglossia group; AGA; aglossia group with agnathia; AGM; aglossia group wit