هسته مرکزی بدن تراپزی

در این صفحه تعداد 52 مقاله تخصصی درباره هسته مرکزی بدن تراپزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هسته مرکزی بدن تراپزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; +; immunopositive; 4V; fourth ventricle; an; auditory nerve; ASD; autism spectrum disorder; ASt; stellate neurons in AVCN; AU; arbitrary units; AVCN; anterior ventral cochlear nucleus; CB; calbindin; CI; confidence interval; CR; calretinin; D; dorsal; DCN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; 4V; fourth ventricle; AVCN; anterior ventral cochlear nucleus; CB; calbindin; CI; confidence interval; CR; calretinin; DCN; dorsal cochlear nucleus; LSO; lateral superior olive; MNTB; medial nucleus of the trapezoid body; MSG; monosodium glutamate; MSO; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; GSNO; S-nitrosoglutathione; MNTB; medial nucleus of the trapezoid body; NOC-5; 3-(aminopropyl)-1-hydroxy-3-isopropyl-2-oxo-1-triazene; PAPA NONOate; 3-(2-hydroxy-2-nitroso-1-propylhydrazino)-1-propanamine; PKG; protein kinase G; SNAP; S-nitroso-N-acetylpe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; Auditory pathway; Inner hair cells; Ribbon synapse; Endbulb of Held; Calyx of Held; Synaptopathy; AMPA; Alpha amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate; ATD; Action potential transmission delay; AVCN; Anteroventral cochlear nucleus; CAPS; Ca2+-depen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; ASD; autism spectrum disorder; CN; cochlear nucleus; dup(15q); chromosome 15q duplication syndrome; FN; facial nucleus; LNTB; lateral nucleus of the trapezoid body; LSO; lateral superior olive; MNTB; medial nucleus of the trapezoid body; MSO; medial super
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; ABR; auditory brainstem response; AVCN; anterior ventral cochlear nucleus; CNC; cochlear nucleus complex; DCN; dorsal cochlear nucleus; IHC; inner hair cell; LSO; lateral superior olive; MNTB; medial nucleus of the trapezoid body; OHC; outer hair cell; PV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; ALDH1L1; aldehyde dehydrogenase 1 family member L1; CR; cochlear removal; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DCN; dorsal cochlear nucleus; GFAP; glial fibrillary acidic protein; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperaz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; ABR; auditory brainstem response; AC; auditory cortex; AN; auditory nerve; Arc/Arg3.1; activity-regulated cytoskeleton-associated protein/activity-regulated gene 3.1; BLA; basolateral amygdala; CN; cochlear nucleus; DCN; dorsal cochlear nucleus; DPOAE; di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; AMPA-R; α-amino-3-hydroxy-4-isoxazolepropionic acid-type glutamate receptor; DCN; dorsal cochlear nucleus; DNLL; dorsal nucleus of the lateral lemniscus; GABA; γ-aminobutyric acid; ICX; external nucleus of the inferior colliculus; IHC; inner hair cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; ASD; autism spectrum disorder; AVCN; anterior ventral cochlear nucleus; CN; cochlear nucleus; CNIC; central nucleus of the inferior colliculus; D; dorsal; DCIC; dorsal cortex of the inferior colliculus; DCN; dorsal cochlear nucleus; E; embryonic; ECIC; ex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; CAS; central auditory system; CN; cochlear nuclear complex; GO; Gene Ontology; IC; inferior colliculus; IHC; immunohistochemistry; LSO; lateral superior olive; MNTB; medial nucleus of the trapezoid body; MSO; medial superior olive; PM + SV; plasma membr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; ANR; auditory nerve root; AVCN; anteroventral cochlear nucleus; DCN; dorsal cochlear nucleus; GABA; γ-aminobutyric acid, or γ-aminobutyrate; GAP-43; growth associated protein 43; HPLC; high-performance liquid chromatography; IN; interstitial nucleus; LS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; BL; bilateral; CHL; conductive hearing loss; CL; contralateral; D; dorsal; IL; ipsilateral; L; lateral; LNTB; lateral nucleus of the trapezoid body; LSO; lateral superior olive; M; medial; MNTB; medial nucleus of the trapezoid body; MSO; medial superior o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; EPSP; excitatory postsynaptic potential; FM; frequency modulation; HCN; hyperpolarization activated cation channel; IC; inferior colliculus; IPSP; inhibitory postsynaptic potential; LVK; low voltage activated potassium channels; MNTB; medial nucleus of th
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; spillover; crosstalk; auditory brainstem; NMDA receptor; GluN2B; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AMPAR; AMPA receptor; AVCN; anteroventral cochlear nucleus; CNQX; 6-Cyano-7-nitroquinoxalin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; CaV2.1 KO mice; short term synaptic plasticity; pair pulse facilitation; P/Q-type calcium channels; inhibitory glycinergic postsynaptic currents; IPSCs; inhibitory postsynaptic currents; LSO; lateral superior olive; MNTB; medial nucleus of the trapezoid b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; ANF; auditory nerve fiber; CTZ; Cyclothiazide; DGG; d-glutamylglycine; EPSC; excitatory postsynaptic current; MNTB; medial nucleus of the trapezoid body; PPR; paired-pulse ratio; SR; spontaneous rates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; auditory; inhibitory; sound localization; refinement; CV; coefficient of variation; LSO; lateral superior olive; MNTB; medial nucleus of the trapezoid body; mPSCs; miniature PSCs; PPD; paired pulse depression; PPRs; paired pulse ratios; PSCs; postsynaptic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; Slc38a1; Slc38a2; SAT1; SAT2; SNAT1; SNAT2; APV; dl-2-amino-5-phosphonopentanoic acid; BCH; 2-aminobicyclo-[2.2.1]-heptane-2-carboxylic acid; dl-TBOA; dl-threo-b-benzyloxyaspartate; EAAT; excitatory amino acid transporter; GST; glutathione-S-transferase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; Ab; abducens nerve; Ctt; central tegmental tract; Fn; facial nerve; FN; facial nucleus; L; lateral; LNTB; lateral nucleus of the trapezoid body; LSO; lateral superior olive; M; medial; MNTB; medial nucleus of the trapezoid body; MSO; medial superior olive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; superior olivary complex; brainstem; gap detection; amplitude modulation; sound envelopes; ABR; auditory brainstem response; CF; characteristic frequency; DMPO; dorsal medial periolivary nucleus; FSL; first spike latency; GDT; gap detection threshold; IC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; AVCN; anteroventral cochlear nucleus; CA; cochlear ablation; CHL; conductive hearing loss; contra; contralateral; ipsi; ipsilateral; LSO; lateral superior olive; LSOl; lateral limb of the lateral superior olive; LSOm; medial limb of the lateral superior o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; VTA; Ih; norepinephrine; dopamine receptors; adrenergic receptors; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; ANOVA; analysis of variance; DA; dopamine; DRG; dorsal root ganglion; EGTA; HTCaS, high-threshold calcium spike; MNTB; medial nucleus of the trapezoid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; DNLL; DiI; development; afferent bands; GABA; deafferentation; CN; cochlear nucleus; DiI; 1,1′-dioctodecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate; DNLL; dorsal nucleus of the lateral lemniscus; IC; inferior colliculus; MNTB; medial nucleu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; D stellate; multipolar cell whose axon exits dorsally through the intermediate acoustic stria; dV/dt; rate of rise of voltage; dV/dtthresh; rate of rise just sufficient to evoke an action potential; EPSP; excitatory postsynaptic potential; gKL; low-voltag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AMPA; alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4 propionic acid; APV; l-2-amino-5-phosphonovaleric acid; CN; cochlear nucleus; CNQX; 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione; EPSP; excitatory postsynaptic potential; GABA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; BI_DCN_L; left dorsal cochlear nucleus (control group); BI_DCN_R; right dorsal cochlear nucleus (control group); BI_DLL_L; left dorsal nucleus of the lateral lemniscus (control group); BI_DLL_R; right dorsal nucleus of the lateral lemniscus (control group
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; aCSF(V); the aCSF used during voltage-clamp experiments; AP; action potential; CF; characteristic frequency; CN; cochlear nucleus; CR; caudal-to-rostral; EPSP; excitatory postsynaptic potential; GBC; globular bushy ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته مرکزی بدن تراپزی; auditory; sound localization; endbulb; synaptic integration; electron microscopy; computational modeling; ANF; auditory nerve fiber; AVCN; anteroventral cochlear nucleus; AZ; active zone; CV′; coefficient of variation (corrected); EPSC; excitatory posts