اسید N-استیلون اورامینیک

در این صفحه تعداد 198 مقاله تخصصی درباره اسید N-استیلون اورامینیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید N-استیلون اورامینیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; hAT; human antithrombin; AT; antithrombin; DIC; disseminated intravascular coagulation; CHO; Chinese hamster ovary; SERPIN; serine protease inhibitor; Neu5Ac; N-acetylneuraminic acid; rhAT; recombinant hAT; BHK; baby hamster kidney; FUT8; α-1,6-fucosyltr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; ACN; acetonitrile; FA; formic acid; GlcNAc; N-acetylglucosamine acid; hCG; human Chorionic Gonadotropin; hCGα; alpha subunit of the human Chorionic Gonadotropin; hCGβ; beta subunit of the human Chorionic Gonadotropin; Neu5Ac; N-acetylneuraminic acid; mA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; A1AT; alpha-1-antitrypsin; ADCC; antibody-dependent cellular cytotoxicity; AEM; adenovirus expression medium; CHO; Chinese hamster ovary; sDHB; super-dihydroxybenzoic acid; Fc; fragment crystallizable; GalNAc; N-acetylgalactosamine; GlcNAc; N-acetylglucos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; Fragment molecular orbital method; Influenza virus neuraminidase; Hydration of ligands; Solvation energy; Oseltamivir; Zanamivir; N-acetylneuraminic acid; Drug design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; AChE; Acetylcholinesterase; AChR; Acetylcholine Receptor; ALG13,14; UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit 13, 14; AMDHD2; Amidohydrolase domain containing 2; ATP; Adenosine triphosphate; Aβ; Amyloid β; CDG; Congenital disorders of glycosylation; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; N-acetylneuraminic acid; N-acetylmannosamine 6-phosphate; Substrate selectivity; Homo sapiens; Homology model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; Neu5Ac; N-acetylneuraminic acid; Neu5Gc; N-glycolylneuraminic acid; Gal; galactose; GalNAc; N-acetylgalactosamine; GlcNAc; N-acetylglucoseamine; Man; mannose; Fuc; fucose; GlcA; glucoronic acid; IdoA; iduronic acid; Xyl; xylose; Personalized-medicine; Sia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; ManNAc-6-P; N-acetylmannosamine-6-phosphate; Glc; glucose; Gal; galactose; Neu5Ac; N-acetylneuraminic acid; HPAEC-PAD; high-pH anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection; PS-conj; polysaccharide-conjugate; TFA; trifluoroacetic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; AGP; α1-acid glycoprotein; AS-AGP; asialo-α1-acid glycoprotein; EIA; enzyme immunoassay; AAL; Aleuria aurantia lectin; Con A; concanavalin A; BSA; bovine serum albumin; PD-1; programmed death-1; Fuc; fucose; Gal; galactose; GlcNAc; N-acetylglucosamine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; BSM; bovine submaxillary mucin; CV; column volume; Fuc; fucose; Gal; galactose; GalNAc; N-acetylgalactosamine; GBPs; carbohydrate-binding proteins; GlcNAc; N-acetylglucosamine; HEL; Hericium erinaceum lectin; HEA; Hericium erinaceum agglutinin; HeL; Heric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; Galactokinase; Hexokinase; GHMP family; Shewanella woodyi; ADP; adenosine diphosphate; ATP; adenosine triphosphate; EDTA; ethylenediamine tetraacetic acid; G6P; glucose-6-phosphate; G6PDH; glucose-6-phosphate dehydrogenase; GHMP; galactokinase, homoserine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; Farmers' children; nonmicrobial; N-glycolylneuraminic acid; airway inflammation; colitis; anti-inflammatory; BAL; Bronchoalveolar lavage; CMAH; CMP-Neu5Ac hydroxylase; Foxp3; Forkhead box protein 3; Neu5Ac; N-acetylneuraminic acid; Neu5Gc; N-glycolylneura
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; Clostridium perfringens; Neuraminidase; NanI; CHES; Anti-neuraminidase agents; Crystal structure; CpNanI; Clostridium perfringens neuraminidase NanI; Neu5Ac; N-acetylneuraminic acid; CHES; 2-(cyclohexylamino)ethanesulfonic acid; SpNanB; Streptococcus pneu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; AGE; N-acyl-d-glucosamine 2-epimerase; EMR; enzyme membrane reactor; GlcNAc; N-acetyl-d-glucosamine; ManNAc; N-acetyl-d-mannosamine; N; number of enzyme membrane reactors; NAL; N-acetylneuraminate lyase; Neu5Ac; N-acetylneuraminic acid; STY; space-time yi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; ABC transporter; ATP-binding cassette transporter; CPS; capsular polysaccharide; CBM; carbohydrate-binding module; core OS; core oligosaccharide; ExPEC; extraintestinal pathogenic E. coli; GT; glycosyltransferase; LPS; lipopolysaccharide; lysoPG; lysophos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; N-acetylhexosamines; N-acetylneuraminic acid; Pre-column derivatization; 1-(2-naphthyl)-3-methyl-5-pyrazolone; HPLC-UV-MS/MS; Milk-based products
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; Akkermansia muciniphila; Neuraminidase; Sialidase; Indoyl-sialosides; Intestinal glycosidases; Neu5Ac; N-acetylneuraminic acid; Neu5Gc; N-glycolylneuraminic acid; KDN; 2-keto-3-deoxy-d-glycero-d-galactononic acid; IPTG; isopropyl β-d-thiogalactopyranosid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; nano quantity analyte detector; N-acetylneuraminic acid; N-glycolylneuraninic acid; PolyGLYCOPLEX amide column 1; 2-diamino-4; 5-methylenedioxybenzene; chromatography; glycoprotein; HPLC; Refractive index; LC-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; OPN; osteopontin; PTM; post-translational modification; O-GlcNAc; O-linked β-N-acetylglucosamine; MALDI-TOF; matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight; MS; mass spectrometry; PMF; peptide mass fingerprint; MS/MS; tandem mass spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; AAA; Aleuria aurantia agglutinin; AB; alcian blue; ConA; Canavalia ensiformis agglutinin; Asn; asparagine; DBA; Dolichos biflorus agglutinin; FITC; fluoresceine isothiocyanate; Fuc; fucose; Gal; galactose; GalNac; N-acetylgalactosamine; GlcNac; N-acetylgl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; C2 β3GnT1; β1,6-N-acetylglucosaminyltransferase I; C3 β3GnT6; β1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 6; CHO; Chinese hamster ovary; CHST4; N-acetylglucosamine-6-O-sulfotransferase 2; extended C1 β3GnT3; β1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 3; Gal; gal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; PRRSV; porcine reproductive and respiratory syndrome virus; N-glycan; asparagine-linked glycan; PNGase F; peptide-N-glycosidase F; Endo Hf; endoglycosidase Hf; GlcNAc; N-acetylglucosamine; LacNAc; N-acetyllactosamine; Gal; galactose; NeuAc; N-acetylneuram
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; A1AT; alpha-1-antitrypsin; FCS; fetal calf serum; GlcNAc; N-acetylglucosamine; GM-CSF; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; IMAC; immobilized metal ion affinity chromatography; MALDI-TOF; matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; Neu5Ac; N-acetylneuraminic acid; oNP-βGal; 2-nitrophenyl-β-d-galactopyranoside; Bacterial sialyltransferase; Glycosyltransferase family GT-80; Donor substrate hydrolysis; In situ1H NMR analysis; Inverting mechanism; His284 mutant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; CMP-3F(a)Neu5Ac; cytidine 5′-monophosphate-3-fluoro(axial)-N-acetylneuraminic acid; CMP-Neu5Ac; cytidine 5′-monophosphate-N-acetylneuraminic acid; GalNAc; Gal, N-acetylgalactosamine; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGTA; ethylene glycol tetraac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; aa; amino acids; AchR; acetylcholine receptor; B4GALNT1; β-1,4-N-acetylgalactosaminyltransferase 1; B4GALNT2; β-1,4-N-acetylgalactosaminyltransferase 2; bp; base pairs; CTL; cytotoxic T lymphocytes; DAPC; dystrophin-associated protein complex; DBA; Doli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; Neisseria meningitidis, Escherichia coli K1; Capsular polysaccharide; N-acetylneuraminic acid; O-acetylation, Monoclonal antibody; Variable germline gene; Structure modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; IFV; influenza virus; HA; hemagglutinin; Sia; sialic acid; Neu5Ac; N-acetylneuraminic acid; Neu5Gc; N-glycolylneuraminic acid; SPR; surface plasmon resonance; TLC; thin-layer chromatography; MAH; Maackia amurensis hemagglutinin; MAM; Maackia amurensis mit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; Lewis antigens; Fourier transform infrared spectroscopy; Glycosylation; Mucins; Lex; Lewis x, Galβ1→4[Fucα1→3]GlcNAcβ1→R; Lea; Lewis a, Galβ1→3[Fucα1→4]GlcNAcβ1→R; Sialyl-Lex; sialylated Lewis x, NeuAcα2→3Galβ1→4[Fucα1→3]GlcNAcÎ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; BSA; bovine serum albumin; CN; calcineurin; CaM-kinase; calmodulin-dependent kinase; GDI; GDP dissociation inhibitor; GEF; guanine nucleotide exchange factor; GPCR; G-protein coupled receptors; IP3; inositol 1,4,5-triphosphate; KSW; high potassium seawate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; α-Gal; Galα1-3Galβ1-GlcNAc-R; Asn/N; asparagine; BHK; baby hamster kidney; CHO; Chinese hamster ovary; EIC; extracted ion chromatogram; FVIII; factor VIII; HA; Haemophilia A; HEK; human embryonic kidney; HexNAcHexNAc; hexosamine-hexosamine; HPAEC-PAD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; Sialic acids; N-Acetylneuraminic acid; N-Glycolylneuraminic acid; Lab-on-valve; μ-LC-laser induced fluorescence; Solid-phase extraction; Ultrasound-assisted hydrolysis and derivatization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; GlcNAc, N-acetyl-d-glucosamine; ManNAc, N-acetyl-d-mannosamine; NAL, N-acetylneuraminate lyase; Neu5Ac, N-acetylneuraminic acidBiocatalysis; Mechanistic model; N-Acetylneuraminate lyase; N-Acetylneuraminic acid; Rapid-equilibrium ordered bi uni mechanism
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; MDR; multidrug resistance; ADR; adriamycin; TM; tunicamycin; PBS; phosphate-buffered saline; PBST; PBS containing 0.1% Tween 20; TBS; tris buffered saline; FITC; fluorescein isothiocyanate; MALDI-TOF MS; matrix-assisted laser desorption/ionization time of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید N-استیلون اورامینیک; urinary bladder; cystitis; interstitial; Tamm-Horsfall protein; glycosylation; N-acetylneuraminic acid; 2-AB; 2-aminobenzamide; DMB; 1,2-diamino-4,5-methylene dioxybenzene; HPAEC; high pH anion exchange chromatography; HPAEC-PAD; HPAEC with pulsed amperom