گسترش هرج و مرج هرج و مرج

در این صفحه تعداد 121 مقاله تخصصی درباره گسترش هرج و مرج هرج و مرج که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گسترش هرج و مرج هرج و مرج (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Global sensitivity analysis; Polynomial chaos expansion; Curse of dimensionality; Partial least squares regression; Penalized matrix decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Carpentry joints; Short-corner dovetail joint; Saddle notch corner joint; Finite element models; Polynomial chaos expansion; Global sensitivity analysis; Sobol' indices; Architectural heritage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Metamodeling; Gaussian process regression; Polynomial chaos expansion; Carbon capture and storage; Risk assessment; Leakage liability; Cloud computing; High performance computing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Uncertainty quantification; Sensitivity analysis; Thermoacoustic instability; Thermoacoustics; Combustion dynamics; Polynomial chaos expansion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Polynomial chaos expansion; Orthonormal basis; Uncertainty quantification; Incomplete statistics; Adequate expansion order;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Uncertainty quantification; Bio-syngas combustion; Fuel variability; Polynomial chaos expansion; Targeted uncertainty reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Uncertainty quantification; Reliability analysis; Karhunen-Loève expansion; High dimensional model representation; Polynomial chaos expansion; Moving least square; Sparse grid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Model validation; Epistemic uncertainty with limited data; Interval theory; Polynomial chaos expansion; Interval fitting degree; Interval parameter calibration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Uncertainty quantification; Biogas-hydrogen combustion; Fuel variability; Polynomial chaos expansion; Targeted uncertainty reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Uncertainty quantification; Polynomial Chaos Expansion; Higher order sensitivities; Multi-indices; Finite-difference sensitivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Karhunen-Loève expansion; Polynomial Chaos expansion; Monte Carlo Simulation; Stochastic Finite Element Method; Model reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Parametric model reduction; Polynomial chaos expansion; Surrogate model; Modal dominancy analysis; Mode veering; Modal observability correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Uncertainty quantification; Polynomial chaos expansion; Centrifugal pump; Geometrical and operational uncertainties; Karhunen-Loève expansion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Hydro-morphodynamics; Bayesian model selection; Bayesian model evidence; Reduced model; Polynomial chaos expansion; Surrogate-enabled model selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Stochastic Spectral Finite element method; Karhunen-Loève Expansion; Polynomial Chaos Expansion; Random media; Uncertainty quantification; Wave propagation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Time-variant reliability; Surrogate model; Polynomial chaos expansion; Stochastic processes; Principal component analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Linear dynamical system; Random variables; Quadrature rule; Polynomial chaos expansion; Hankel norm; Uncertainty quantification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Hybrid uncertain optimization; Orthogonal series expansion; Polynomial Chaos expansion; Chebyshev interval method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; 60H15; 65M60; 97N40; 65C05; 74B20; Monte carlo methods; Uncertainty propagation; Tangent linear models; Partially intrusive methods; Polynomial chaos expansion; Parallel computing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Critical region exploration; Unexpected events; Polynomial chaos expansion; Kriging; Markov Chain Monte Carlo (MCMC); Clustering; Local outlier factor; Integrated Deterministic Probabilistic Safety Assessment (IDPSA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Polynomial chaos expansion; Arbitrary probability measure; Concentration of probability; Measure concentration; Generator; Probability distribution on manifolds; Random sampling generator; MCMC generator; Diffusion maps; Statistics on manifolds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Robust topology optimization; Reliability based topology optimization; Polynomial chaos expansion; Manufacturing variability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Uncertainty quantification; Polynomial chaos expansion; Sparse polynomial chaos; Ribbed channel; Sensitivity analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Structural-acoustic systems; Random uncertainty; Interval uncertainty; Polynomial chaos expansion; Response surface methodology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گسترش هرج و مرج هرج و مرج; Reliability based design optimization; Robust design optimization; Polynomial chaos expansion; Gradient based optimization;