پیش بینی ساختار پروتئین

در این صفحه تعداد 188 مقاله تخصصی درباره پیش بینی ساختار پروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیش بینی ساختار پروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی ساختار پروتئین; PFR; Protein Fold Recognition; SCP; Structural Class Prediction; ANN; Artificial Neural Network; SVM; Support Vector Machine; KNN; K-Nearest Neighbor; FCS; Forward Consecutive Search scheme; NMR; Nuclear Magnetic Resonance; PF; Pairwise Frequency; MD-SFS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی ساختار پروتئین; Protein structure prediction; Hydrophobic-polar model; Cubic lattice; Genetic algorithm; Clustering; Crowding; Repair mechanism; Local movements; Opposition-based mechanism
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی ساختار پروتئین; Protein structure prediction; Soft computing; Protein contact map; Support vector machines; Neural networks; Evolutionary algorithms
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی ساختار پروتئین; Constraint-handling; Evolutionary multi-objective optimization; Fitness landscape analysis; Search bias; Protein structure prediction; Hydrophobic-polar model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی ساختار پروتئین; Multi-view learning; Ensemble methods; Protein structure prediction; Protein sub-nuclear location prediction; Arrhythmia type prediction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی ساختار پروتئین; MODCSA; multi objective diversity controlled self adaptive; CA; cuckoo algorithm; CS; cuckoo search; PDB; Protein Data Bank; IMMALG; Immune Algorithm; I-PAES; inspired Pareto archived evolutionary strategy; HGA; Hybrid Genetic Algorithm; MODE-P; multi-obj
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی ساختار پروتئین; Infectious bronchitis virus (IBV); Spike glycoprotein; S1 spike; Protein structure prediction; Massachusetts IBV; Arkansas IBV; IBV; Infectious bronchitis virus; I-TASSER; Iterative threading assembly refinement; S1; spike glycoprotein subunit 1; NTD; N-t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی ساختار پروتئین; Cysteine protease; Carnivorous plant; Protein sequence analysis; Protein structure prediction; Protein structure network; Rosetta; Molecular dynamics; Digestive enzyme; In silico maturation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی ساختار پروتئین; gRNA; guide RNAs; RECC; RNA editing core complex; MQAPs; Model Quality Assessment Programs; GDT_TS; global distance test total score; PROQ; Protein Quality Predictor; RMSD; root-mean-square deviation; IDRs; intrinsically disordered regions; NTD; N-termina
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی ساختار پروتئین; Protein structure prediction; Contact map; Direct-coupling analysis; Potts model; Pseudolikelihood; InferencePSP, Protein Structure Prediction; CASP, Critical Assessment of protein Structure Prediction; DCA, Direct-Coupling Analysis; PFAM, Protein Familie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش بینی ساختار پروتئین; TS; tabu search; HTS; heuristic-based tabu search; 2D; two-dimensional; nPERMis; new pruned-enriched-Rosenbluth method with importance sampling; ACMC; annealing contour Monte Carlo algorithm; CSA; conformational space annealing; STA; statistical temperatu