نظریه ماتریس تصادفی

در این صفحه تعداد 190 مقاله تخصصی درباره نظریه ماتریس تصادفی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نظریه ماتریس تصادفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; Uncertainty quantification; Random matrix theory; Aerospace structures; Modal response; Wishart distribution; Marchenko-Pastur density;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; Random matrix theory; Nonparametric probabilistic approach; Structural dynamics; Mass/stiffness correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; Mean-variance portfolio optimization; Correlation matrix; Random matrix theory; Non-market correlation matrix; Sensitivity test; Simulation experiment; G11; G17; C10;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; Kardar-Parisi-Zhang universality class; Interface growth; Exact solution; Tracy-Widom distribution; Random matrix theory; Integrable system; Exclusion process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; Covariance matrix estimation; High-dimensional asymptotics; Marčenko-Pastur equation; Random matrix theory; Spectrum estimation; Two-sample problem; 62H12; 60B20; 62J07;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; primary; 15B52; 60F15; 62E20; secondary; 60F17; Central limit theorem; Quaternion matrix; β-ensemble; Large dimension; Linear spectral statistics; Random matrix theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; Model-form uncertainty quantification; Turbulence modeling; Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations; Random matrix theory; Maximum entropy principle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; Quantum chaos; Energy eigenfunctions; Statistics of components; Random matrix theory; Process of transition to chaos,;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; 60B20; 60F05; 60F15; 60F17; 62H10; CLT; Large-dimensional asymptotics; Moore-Penrose inverse; Random matrix theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; 15B52; 30C15; 47D07; 60G55; 82C22; Determinantal processes; Correlation kernels; Random matrix theory; Infinite particle systems; Strong Markov property; Entire function and topology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; primary, 60F15, 15B52, 62H25; secondary, 60F05, 60F17Auto-cross covariance; Limiting spectral distribution; Random matrix theory; Stieltjes transform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; primary, 15B52, 60F15, 62E20; secondary, 60F17Extreme eigenvalues; Large dimension; Quaternion matrices; Random matrix theory; Sample covariance matrix
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; 15B52; 33C47; 34E05; 42C05; 47B35Hankel determinants; Elliptic orthogonal polynomials; Asymptotic expansions; Non-linear difference equations; Painlevé equations; Random matrix theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه ماتریس تصادفی; primary; 60B20; 62G32; secondary; 60G55; 62H25; Random matrix theory; Heavy-tailed distribution; Random matrix with dependent entries; Largest singular value; Sample covariance matrix; Largest eigenvalue; Linear process; Random coefficient model;