بیان پروتئین نوترکیب

در این صفحه تعداد 86 مقاله تخصصی درباره بیان پروتئین نوترکیب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیان پروتئین نوترکیب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان پروتئین نوترکیب; OI; Osteogenesis Imperfecta; MD; molecular dynamics; HB; hydrogen bonding; CL; collagen-like; Tm; melting temperature; CD; circular dichroism; DSC; differential scanning calorimetry; MRE; mean residue ellipticity; Osteogenesis Imperfecta; Collagen; Missen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان پروتئین نوترکیب; Recombinant protein expression; Escherichia coli; Truncated mutant; Sarkosyl detergent; Actin-binding protein; ABP; actin-binding protein; PCR; polymerase chain reaction; LB; Luria broth; IPTG; isopropyl-β-d-thiogalactopyranoside; OD; optical density; TE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان پروتئین نوترکیب; Bone morphogenetic protein-7 (BMP-7); Chinese hamster ovary (CHO) cells; Recombinant protein expression; Stable cell line; Bioreactor process; BMP-7; bone morphogenetic protein-7; CHO; Chinese hamster ovary; DHFR; dihydrofolate reductase; EC50; effective
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان پروتئین نوترکیب; Transforming growth factor beta 3 (TGF β3); Chinese hamster ovary (CHO) cells; Recombinant protein expression; Stable cell line; Bioreactor process
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان پروتئین نوترکیب; Outer membrane protein; Recombinant protein expression; Trimeric autotransporter; BAM; β-barrel assembly machinery; HEPES; 2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl] ethanesulfonic acid; HRP; horseradish peroxidase; HiaTD; Haemophilus influenzae adhesin transm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان پروتئین نوترکیب; PBRM1; BAF180; Recombinant protein expression; Pichia pastoris; BRD; Bromodomain; BAH; Bromo-adjacent homology domain; HMG; High mobility group; NHEJ; Non-homologous end-joining; PRR; Post-replication repair; AEX; Anion exchange chromatography; GAP; Glyce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان پروتئین نوترکیب; AMP; antimicrobial peptide/protein; BR021; Harmonia axyridis antimicrobial peptide BR021; BSA; bovine serum albumin; DMSO; dimethyl sulfoxide; EGFP; enhanced green fluorescent protein; FACS; fluorescence activated cell sorting; FBS; fetal bovine serum; Gm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان پروتئین نوترکیب; PfCRT; Membrane protein; Membrane transport; Recombinant protein expression; Protein purification; Construct screening; Protein stability; Drug resistance; Malaria; Transporter; Plasmodium falciparum; Neospora canium; NcCRT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان پروتئین نوترکیب; Recombinant protein expression; Auto-induction media; Pichia pastoris; Membrane protein; Protein purification; AOX1; Alcohol oxidase 1; AOX2; Alcohol oxidase 2; ABC; ATP-binding cassette; BSA; Bovine Serum Albumin; BMG; Buffered Minimum Glycerol media; BM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان پروتئین نوترکیب; Haemophilus parasuis; Trimeric autotransporters VtaA; Extended leader peptide; Recombinant protein expression; AT-2; trimeric autotransporters; VtaA; virulence-associated trimeric autotransporters protein; vtaA; virulence-associated trimeric autotransport
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان پروتئین نوترکیب; DTE; dithioerythritol; BCH; 2-amino-2-norbornanecarboxylic acid; C12E8; octaethylene glycol monododecyl ether; MTSEA; 2-Aminoethyl methanethiosulfonate hydrobromide; NEM; N-ethylmaleimide; Liposome; Membrane transporter reconstitution; Docking; Recombinan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان پروتئین نوترکیب; CHO; Chinese hamster ovary; DHFR; dihydrofolate reductase; GO; gene ontology; GS; glutamine synthetase; GSEA; gene set enrichment analysis; HC; heavy chain; HMBA; hexamethylene bisacetamide; IgG1; human immunoglobulin G1; IRES; internal ribosome entry sit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان پروتئین نوترکیب; AOX1, alcohol oxidase 1; UTR, untranslated region; nt, nucleotides; eIF, eukaryotic initiation factorPichia pastoris; Recombinant protein expression; Translational regulation; Untranslated regions; mRNA