منیفولدهای ریمان

در این صفحه تعداد 78 مقاله تخصصی درباره منیفولدهای ریمان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI منیفولدهای ریمان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منیفولدهای ریمان; Fast optimization algorithm; Riemannian manifolds; Low-rank matrix variety; Low-rank representation; Subspace pursuit; Augmented Lagrange method; Clustering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منیفولدهای ریمان; 53Bxx; 58A05; 34K20; 70Exx; 70Hxx; Nonlinear stability; Nongeneric equilibria; Underwater vehicle; Hamilton-Poisson system; Hessian operator; Riemannian manifolds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منیفولدهای ریمان; Algebraic and differential topology; Riemannian manifolds; General relativity; 55Q70; 57R19; 53Z99; 53C22; Riemannian manifold; Fundamental group; Attractor; Geodesic; Model universe;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منیفولدهای ریمان; 58A30; 53B21; 37C10Affine distributions; Riemannian manifolds; Contravariant Grassmann algebra; Conservative/dissipative dynamics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: منیفولدهای ریمان; Domain-shift object learning; Manifold appearance learning; Visual object tracking; Infrared object tracking; Riemannian manifolds; Covariance tracking; Object partition; Particle filters; Occlusion handling; Nonlinear dynamic model