آشنایی با موضوع

ارزیابی حسی (به انگلیسی: Sensory evaluation) یک روش علمی است که برای آشکارسازی اندازه گیری، تحلیل و تفسیر واکنش های حسی افراد به محصولات غذایی از طریق حواس پنجگانه (بینایی، بویایی، چشایی، شنوایی و لامسه) به کار می رود. آشکارسازی نیازمند روش های تحقیق دقیق و مخصوص است. در این مرحله، دستورالعمل هایی برای آماده سازی و سرو نمونه باید تحت شرایط کنترل شده باشد تا تاثیر عوامل ناخواسته و مزاحم به حداقل برسد. برای مثال، افراد در یک آزمون حسی غالبا در کابین های جداگانه قرار می گیرند تا به قضاوت خودشان متکی باشند و تحت تاثیر نظر دیگران قرار نگیرند. نمونه ها باید با استفاده از اعداد تصادفی کد گذاری و سرو شوند. درجه حرارت نمونه، حجم، زمان و. . . باید استانداردسازی شوند. اندازه گیری علمی است که با جمع آوری داده های عددی، به ایجاد روابط مشخص و قانونی بین ویژگی های محصولات و ادراک انسان می پردازد. اندازه گیری واکنشهای انسان به محصولات غذایی مستلزم ابزارهای اندازه گیری کمی است و به دانش مربوط به ابزارهای اندازه گیری و کاربرد آن ها، آمار، ملزومات آزمون، امکانات آزمایش و. . . نیاز دارد. تجزیه و تحلیل داده ها بخش مهم آزمون حسی تحلیل درست داده ها است. در این مرحله با استفاده از روش های آماری ارزیابی می کنند که آیا روابط مشاهده شده بین ویژگی های محصول و پاسخ های حسی واقعی هستند یا صرفا نتیجه تغییر کنترل نشده در پاسخ ها. این کار مستلزم کاربرد نرم افزارهای آماری است. تفسیر نتایج ارزیابی حسی دقیقا مثل یک آزمایش است. در آزمایش، داده ها و اطلاعات آماری در صورتی مفید هستند که در رابطه با فرضیه ها، دانش زمینه ای و دلالت های آن برای تصمیم گیری و نیز عمل متعاقب آن تفسیر شوند.
در این صفحه تعداد 539 مقاله تخصصی درباره ارزیابی حسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزیابی حسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی حسی; Ethanol (PubChem CID: 702); Methanol (PubChem CID: 887); 2-Methyl-1-propanol (PubChem CID: 6560); 1-Hexanol (PubChem CID: 8103); 2-Phenylethanol (PubChem CID: 6054); l-Malic acid (PubChem CID: 222656); Lactic acid (PubChem CID: 612); Acetic acid (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی حسی; PPTC; Prototype or Product Test Condition; CTC; Concept Test Condition; HLC; high level chair; LLC; low level chair; Sound design; Sensory evaluation; Sound descriptor; Office chair rolling sound; Office environment; Flooring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی حسی; AFEA; automated facial expression analysis; Emotion; Facial expression analysis; Bitter; Caffeine; Sensory evaluation; Time series;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی حسی; SiQ™; Sinclair iQ™ Firmness Tester; AFS; Aweta Acoustic Firmness Sensor; MDT; Mohr Digi-Test-2; n.d.; not dated; PSEs; prediction standard errors; SD; standard deviation; SE; standard error; r; correlation coefficient; R2; coefficient of determination
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی حسی; Sourdough bread; Lactic acid bacteria; Acrylamide; Sensory evaluation; SS; spontaneous sourdough; SLb; sourdough inoculated with L.brevis S12; SLp; sourdough inoculated with L.plantarum S28; SPp; sourdough inoculated with P.pentoseus S14; Spa; sourdough i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی حسی; S; triplet; SO; overall sensory score; QREL; relative weightage; Ya; defuzzified score under condition of (a + c) ≤ 100; Yaˊ; defuzzified score under condition of (a + c) > 100; Bx; overall membership function; Sm; similarity values; IV