اندازه ی شباهت

در این صفحه تعداد 282 مقاله تخصصی درباره اندازه ی شباهت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده اندازه ی شباهت
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ی شباهت; Case based reasoning; Artificial neural networks; Similarity measure; k-NN similarity measure; Artificial intelligence; Data mining
مقالات ISI اندازه ی شباهت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ی شباهت; Computer-aided tolerance specification; Tolerance specification scheme; Tolerance specification problem; Case-based reasoning; Ontology; Similarity measure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ی شباهت; Biomedical literature summarization; Frequent itemset mining; Minimum spanning tree based clustering; Graph clustering; Similarity measure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ی شباهت; Color signature; Color texture; Content based image retrieval (CBIR); Neutrosophic; Memetic algorithm; Shape feature; Similarity measure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ی شباهت; Fuzzy attributed relational graph; Graph embedding; Fuzzy set median graph; Fuzzy generalized median graph; Similarity measure; Document image retrieval;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ی شباهت; local non-alignment; distance measure; similarity measure; kernel methods; similarity-based learning; optical character recognition; object recognition; native language identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه ی شباهت; Similarity measure; Fictitious system frequency response function; Magnitude similarity; Shape similarity; Group delay; Deterministic transient signal