نظریه شناختی اجتماعی

در این صفحه تعداد 170 مقاله تخصصی درباره نظریه شناختی اجتماعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نظریه شناختی اجتماعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شناختی اجتماعی; Brand placement; Social cognitive theory; Identification with character; Audience characteristics; Cognitive and emotional involvement; Bollywood movies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شناختی اجتماعی; Exercise; Multiple sclerosis; Rehabilitation; Self efficacy; BMI; body mass index; EDSS; Expanded Disability Status Scale; EXSE; Exercise Self-Efficacy Scale; GLTEQ; Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire; HCS; health contribution score; MS; multiple s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شناختی اجتماعی; Cooking; Experiment; Randomised controlled study; Confidence; Enjoyment; Perceived difficulty; Basic ingredients; Ireland; SCT; Social Cognitive Theory; BCT; Behavioural Change Technique; ROI; Republic of Ireland; NI; Northern Ireland; UK; United Kingdom;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شناختی اجتماعی; ETS; Environmental Tobacco Smoke; TV; Tailored Video; UC; Usual Care; SCT; Social Cognitive Theory; TTM; Transtheoretical Model; DVD; Digital Versatile Disk; VCR; Video Cassette Recorder; WIH; Women & Infants Hospital; MHRI; Memorial Hospital of Rhode Isl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شناختی اجتماعی; BAWS; Be Active, Work Safe; IWD; individuals with disabilities; NIOSH; National Institute for Occupational Safety and Health; TWH™; Total Worker Health™; SCT; Social Cognitive Theory; Online; Disability; Physical activity; Workplace safety; Interventi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شناختی اجتماعی; Behavioral medicine; Exercise; Multiple sclerosis; Rehabilitation; CI; confidence interval; EDSS; Expanded Disability Status Scale; GLTEQ; Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire; MOEES; Multidimensional Outcome Expectations for Exercise Scale; MS; mult
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شناختی اجتماعی; Asynchronous online discussion; Social cognitive theory; Social ability; Collective efficacy; Partial least squares;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شناختی اجتماعی; African continental ancestry group, blacks; Motor activity; Multiple sclerosis; Rehabilitation; CI; confidence interval; GLTEQ; Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire; IPAQ; International Physical Activity Questionnaire; MOESS; Multidimensional Outcome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شناختی اجتماعی; RCT; Randomized controlled trial; HBM; Health belief model; CMT; Competence motivational theory; SEM; Social Ecological Model; SCT; Social Cognitive Theory; F/V; Fruits and vegetables; [I]; Intervention; [C]; Control; N/C; No change; MVPA; Moderate-to-vig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شناختی اجتماعی; SCT; Social Cognitive Theory; HAPA; Health Action Process Approach; TPB; Theory of Planned Behavior; PMT; Protection Motivation Theory; SEM; structural equation modeling; df; degrees of freedom; dχ2; change in chi-square; ddf; change in degrees of freedo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شناختی اجتماعی; Online safety; Personal responsibility; Self-efficacy; Protection motivation theory; Social cognitive theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نظریه شناختی اجتماعی; Innovation performance; Managers' risk-taking; Risk-taking climate; Signaling theory; Social cognitive theory;