نمایندگی های اجتماعی

در این صفحه تعداد 91 مقاله تخصصی درباره نمایندگی های اجتماعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نمایندگی های اجتماعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی های اجتماعی; Food; Nutritional and health claims; Functional foods; Consumer perception; Social representations; Lay knowledge; Lay taxonomies; Food categorisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی های اجتماعی; G1; A14; A29; E6; E60; H3; P1; Z1; 2229; 2960; Lay understanding; Financial crisis; Social representations; Naive economic cognition; Culture; Classification tree analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی های اجتماعی; Mid Day Meal Scheme (MDMS); School feeding programmes; Educating the poor; Community perspectives; India; Social representations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی های اجتماعی; Social representations; Environmental issues; Correspondence analysis; MediaReprésentations sociales; Questions environnementales; Analyse de correspondance; Médias
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی های اجتماعی; Creativity; Identity; Social representations; Socio-cultural psychology; Promoted creative identity; Denied creative identity; Problematic creative identity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی های اجتماعی; Social representations; happiness; conditions and living experiences source of happiness; psychological capital; cross-cultural studyRepresentaciones sociales; felicidad; condiciones y experiencias vitales fuentes de felicidad; capital psicológico; estudi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی های اجتماعی; United Kingdom; Early brain development; Intensive parenting; Media; Neuroscience; Public engagement; Social representations; Thematic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی های اجتماعی; Corpo; Educação física escolar; Conteúdos; Representações sociais; Body; School physical education; Content; Social representations; Cuerpo; Educación física escolar; Contenidos; Representaciones sociales;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی های اجتماعی; Représentations sociales; Représentations professionnelles; Maladie; Professionnels de la santé; Associations libres; Analyse prototypique et catégorielle; EVOC; Social representations; Professional representations; Illness/disease; Health professiona
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی های اجتماعی; Online discourse analysis; Conversational analysis; Social media mining; Social representations; Big data; Online communities; Online conversation; Computer-mediated communication; Collective intelligence; Semantic analysis; Sentiment analysis; New produc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی های اجتماعی; Cancer; Traumatisme psychique; Angoisse; Représentations sociales; Culpabilité; Temporalité; Entretien; Cas cliniqueCancer; Psychological trauma; Anguish; Social representations; Guilt; Temporality; Interview; Case report
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی های اجتماعی; Campos de significación; Representaciones sociales; Actividad científica; Ciencia; Estudiantes universitariosMeaning fields; Social representations; Scientific activity; Science; University students