مدل سازی تصادفی

در این صفحه تعداد 318 مقاله تخصصی درباره مدل سازی تصادفی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی تصادفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی تصادفی; Polio; Small populations; Silent circulation; Stochastic modeling; AFP; acute flaccid paralysis; CFP; case-free period; CNC; confidence about no circulation; CNCx%; time when the confidence about no circulation exceeds x%; DEFP; detected-event-free period
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی تصادفی; Multi-level assembly systems; Assemble-to-order; Assembly contracting; Stochastic lead-times; Planned lead times optimization; Stochastic modeling; Branch and bound;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی تصادفی; Evacuation decision support system; Stay or go policy; Stochastic modeling; Bushfire; Emergency situation; Vehicle routing problem; Uncertainty; Black Saturday;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی تصادفی; Electric vehicles; Battery charging station; Stochastic modeling; Charge scheduling; Markov-modulated Poisson process; Performance measures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی تصادفی; Discrete fracture networks; Injection modes; Anomalous transport; Stochastic modeling; Lagrangian velocity; Time domain random walks; Continuous time random walks; Spatial Markov model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی تصادفی; Distributed generation (DG); Load shifting; Stochastic modeling; Hybrid energy systems; Wind turbines; Energy storage sources;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی تصادفی; Frequency-domain discrete wavelet transform; Fault diagnosis; Inner/outer race bearing faults; Monte-Carlo modeling; Stochastic modeling