آشنایی با موضوع

برنامه ریزی راهبردی شیوه ای است سیستماتیک که بر ایجاد و برقراری پیوستگی بین اقدامات اولویت دار با در نظر داشتن ضعف و قوت (توانایی ها و منابع) و همچنین فرصت ها و تهدیدها (عوامل خارجی و جریانات تأثیر گذار) تکیه دارد. علاوه بر تعریف ارائه شده، برنامه ریزی راهبردی را می توان روشی نظام یافته برای اخذ تصمیمات و اجرای فعالیت ها در خصوص شکل دهی و رهنمود یک سامانه، کارکرد و علل آن دانست. با توجه به تفاوت در شیوه های گزینشی گردآوری اطلاعات، تحلیل هدفمند و تعیین اهداف مشارکت تصمیم سازان اصلی، تبیین و ارزیابی گزینه ها، بررسی تبعات آتی تصمیمات و اعمال آنها و بیش از هر چیز تأکید بر اجرای موفقیت آمیز برنامه ها از سایر گونه های برنامه ریزی متمایز می شود. از آنجا که در برنامه ریزی راهبردی توجه برنامه ریز به آنچه برای جامعه و یک سامانه مهم در آن معطوف می گردد، چارچوبی برای تصمیم گیران در رویارویی با شرایط متغییر و تعیین اولویت ها در تخصیص منابع و فعالیت ها فراهم می سازد. برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌ها در دهه ۱۹۵۰ آغاز و در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به سرعت محبوبیت یافت و بسیاری از مدیران دریافتند که استراتژی، پاسخ بسیاری از مسائل است. در دهه ۶۰، مدل‌های کیفی و کمّی استراتژی گسترش یافت. در آغاز دهه ۸۰ میلادی، مدل ارزش سهام داران و مدل پورتر برای برنامه‌ریزی راهبردی، استاندارد شناخته می‌شدند. نیمه دوم دهه ۸۰ میلادی، آغاز پیدایش مدل‌های استراتژی معطوف به شایستگی محوری و تمرکز بر بازار بود. اواخر نیمه دوم دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰ میلادی، شروع پیدایش مدل‌های نسل دوم برنامه‌ریزی راهبردی بود که بیشتر بر اهمیت انطباق سازمان با تغییر، انعطاف‌پذیری، تفکر استراتژیک و یادگیری سازمانی تمرکز و تأکید داشتند.
در این صفحه تعداد 375 مقاله تخصصی درباره برنامه ریزی راهبردی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده برنامه ریزی راهبردی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی راهبردی; Purchasing; Strategic planning; Dynamic capabilities; Learning; Supplier relationships; Supply chain risk;
مقالات ISI برنامه ریزی راهبردی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی راهبردی; Water sensitive urban design; Low impact development; Planning Support Systems; Urban planning; Implementation gap; Strategic planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی راهبردی; Strategic planning; Digital futures; Digital competence; Digital adoption; Southern Downs Region; SWOT analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی راهبردی; Strategic Environmental Assessment; Cross-border cooperation; Urban planning; Strategic planning; European Directive; Digital platform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی راهبردی; Corporate level strategy; Dynamic capabilities; Corporate innovation; Market disruption; Innovation capability; Strategic planning; Organizational practices; Innovation culture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی راهبردی; quantitative measurement of CRIS Data: intra-organizational research collaboration; strategic planning; social network analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی راهبردی; Strategic planning; Sustainable development; Diagnostic; Urban water; Water sensitive city; Fishermans bend;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی راهبردی; Sustainability; Framework for Strategic Sustainable Development; FSSD; Traffic; Transport; Strategic planning; ABCD; A procedure for strategic planning towards sustainability; CO2; Carbon dioxide; EU; European Union; EV; Electric vehicle; FFF; Investigati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی راهبردی; Sustainability; Cross-sector; Traffic; Electric vehicles; Strategic planning; Vision; CO2; carbon dioxide; EU; European Union; EV; electric vehicle; FFF; investigation for how to reach a fossil-fuel-independent vehicle fleet by 2030; FSSD; Framework for S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی راهبردی; Aged; Consensus; Neoplasms; Rehabilitation; Strategic planning; ACRM; American Congress of Rehabilitation Medicine; ACRM-CRNG; American Congress of Rehabilitation Medicine Cancer Rehabilitation Networking Group; CARG; Cancer and Aging Research Group; NIH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی راهبردی; Waste management system; Mixed-integer dynamic optimization; Strategic planning; Municipal solid waste;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی راهبردی; Regulated energy market; Balanced scorecard; Chain of value; Spanish electricity companies; Strategic planning;