کل فنول ها

در این صفحه تعداد 116 مقاله تخصصی درباره کل فنول ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کل فنول ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کل فنول ها; ABTS; 2,2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; Chl; chlorophyll; CRD; complete randomized design; DMF; N, N-dimethylformamide; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; FRAP; ferric reducing antioxidant power; FW; fresh weight; TF; total flav
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کل فنول ها; SA; Salicylic Acid; KL; Kaolin; C; Control; Csb; warm and temperate climate with dry and warm summer; MI; Maturation Index; TP; Total phenols; o-DP; ortho-diphenols; Fl; Flavonoids; FA; Free Acidity; PV; Peroxide Value; K232; specific extinction at wavele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کل فنول ها; Gallic acid (PubChem CID: 370); Hydrochloric acid (HCl) (PubChem CID: 313); Potassium chloride (PubChem CID: 4873); Potassium sulfate (PubChem CID: 24507); Sodium acetate (PubChem CID: 517045); Sodium carbonate (PubChem CID:10340); 2,2′-Azino-bis (3-eth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کل فنول ها; CD; conjugated dienes; CMC; carboxy-methyl-cellusose; EO; essential oil; GAE; gallic acid equivalents; PV; peroxide value; p-AV; p-anisidine value; TP; total phenols; Rosemary extract; CMC coating; Antioxidant activity; Antimicrobial activity; Smoked eel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کل فنول ها; Cattle; Condensed tannins; Gas production; Goat; Sheep; Water buffalo; ADF; acid-detergent fibre; CT; condensed tannins; CP; crude protein; DM; dry matter; DMD; dry matter degraded; GP; gas production; IVDMD; in vitro dry matter degradability; IVOMD; in v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کل فنول ها; Enzyme pretreatment; Scanning electron microscopy; Supercritical fluid extraction; Total phenols; Radical scavenging; HPLC-DAD-ESI–MS; Phenolic acids profile
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کل فنول ها; GQDs, graphene quantum dots; EVOO, extra virgin olive oil; VOO, virgin olive oil; LOO, “lampante” olive oil; ROO, refined olive oil; FL, fluorescenceGraphene quantum dots; Sensor; Total phenols; Fluorescence quenching; Liquid–liquid extraction; Olive oil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کل فنول ها; TDF; tropical deciduous forest; CT; condensed tannins; PEG; polyethylene glycol; CP; crude protein; GIN; gastrointestinal nematode; FB; fresh basis; LW; live weight; DM; dry matter; EPG; eggs per gram of faeces; MSI; Manly selection index; NDF; neutral de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کل فنول ها; Robusta coffee; Degree of roast; α-Glucosidase; Inhibitory capacity; Molecular weight; Mechanism of inhibition; 3-CQA; 3-caffeoylquinic acid; 5-CQA; 5-caffeoylquinic acid; CGA; chlorogenic acids; HMW; high molecular weight; I; inhibitor; IMW; intermediat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کل فنول ها; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6- sulfonic acid); TEAC; Trolox equivalents antioxidant capacity; GAE; gallic acid equivalents; AAE; ascorbic acid equivalents; TAC; total antioxidant capacity; TPC; total
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کل فنول ها; ADFom; ash-free acid detergent fibre; CP; crude protein; CT; condensed tannin; DM; dry matter; ED; effective degradability of dry matter; FGA; free gallic acid; HT; hydrolysable tannins; IVOMD; in vitro OM disappearance; ME; metabolisable energy; MW; mole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کل فنول ها; AAPH; 2,2′-azobis-(2-methylpropionamidine)-dihydrochloride; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; DMPO; 5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide; ABTS; 2,2′-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonate); GAE; gallic acid equivalents; MDA; malondialdehyde; PCE