فرار

در این صفحه تعداد 703 مقاله تخصصی درباره فرار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فرار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرار; Ethanol (PubChem CID: 702); Methanol (PubChem CID: 887); 2-Methyl-1-propanol (PubChem CID: 6560); 1-Hexanol (PubChem CID: 8103); 2-Phenylethanol (PubChem CID: 6054); l-Malic acid (PubChem CID: 222656); Lactic acid (PubChem CID: 612); Acetic acid (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرار; Food analysis; Conventional quality parameters; Sugars; Volatiles; Minerals; Food composition; Sweet cherries; Botanical differentiation; Geographical differentiation; Chemometrics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرار; Citrus hystrix; Citrus aurantifolia; Volatiles; Antioxidants; NMR shifts; Polyph; polyphenols; GAE; gallic acid equivalent; CE; catechin equivalent; Flavan; flavanols; Flavon; flavonoids; Vit C; vitamin C; Anthoc; anthocyanins; CGE; cyanidin-3-glucoside e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرار; Shrinkage; Thin layer drying; Banana; Volatiles; Two layer drying model; Isoamyl acetate (PubChem CID 31276); Isobutyl acetate (PubChem CID 8038); 2-Pentanol acetate (PubChem CID 12278); Hexanal (PubChem CID 6184);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرار; Wheat bread; Salt; Volatiles; Sensory quality; 2-Phenylethanol (PubChem CID: 6054); 3-Methyl-1-Butanol (PubChem CID: 31260); 2-MethylButanal (PubChem CID: 7284); 3-MethylButanal (PubChem CID: 11552); Methional (PubChem CID: 18635); (E)-2-Nonenal (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرار; Chios mastic gum; Antimicrobial properties; Probiotics; Encapsulation; Volatiles; Functional fermented milk; α-pinen (PubChem CID: 6654); Anethole (PubChem CID: 637563); Anisole (PubChem CID: 7519); β-myrcene (PubChem CID: 31253); β-pinen (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرار; Acetic acid (PubChem CID: 176); Acetoin (PubChem CID: 179); Ethyl acetate (PubChem CID: 8857); Diacetyl (PubChem CID: 650); Ethanol (PubChem CID: 702); Methyl butanol (PubChem CID: 31260); Pentanol (PubChem CID: 6276); Isoamyl acetate (PubChem CID: 31276)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرار; Nonanal (PubChem CID: 31289); Acetophenone (PubChem CID: 7410); 1-Octen-3-ol (PubChem CID: 18827); 3-Tetradecene, (E)- (PubChem CID: 5352802); Benzene, 1,3-bis(1,1-dimethylethyl)- (PubChem CID: 136810); Benzyl methyl sulfide (PubChem CID: 13016); Trichlor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرار; β-Car; β-carotene; β-CC; β-cyclocitral; Chl; chlorophyll; dhA; dihydroactinidiolide; GC-MS; gas-chromatograph-mass-spectrometer; LOCs; lightweight oxygenated compounds; LOXs; lipoxygenase chain oxidation products; Lut; lutein; Neo; neoxanthin; PTR