آشنایی با موضوع

آپولیپوپروتئین جزء پروتئینی مولکول لیپوپروتئین است که عملکرد اصلی آن انتقال چربی ها است. آپولیپوپروتئین ها نقش اصلی‌شان را در حفظ یکپارچگی ساختاری و حلالیت لیپوپروتئین‌ها ایفا نموده و نقشی در شناسایی گیرنده‌های لیپوپروتئینی و تنظیم ‌مشخصی در متابولیسم لیپوپروتئین ها دارند. آپولیپوپروتئینها در ارزیابی خطر بروز آترواسکلروز و بیماری عروق محیطی شاخصهایی مشابه HDL-LDL-VLDL هستند. آپولیپوپروتئین( APO-A APO-A1) پروتئین عمده در HDL را تشکیل می دهد(90 درصد). APO-B جزء عمده LDL بوده و در تنظیم سنتز و متابولیسم کلسترول موثر است. اندازه گیری آپولیپو پروتئین ها جهت ارزیابی میزان خطر در بیماری کرونر بکار می رود بطوری که سطوح APO-A1 بطور معکوس با بیماری قلبی عروقی زودرس و بیماری عروق محیطی مرتبط است. نسبت APO-A به APO-B حساسیت و ویژگی بیشتری را جهت بیماری عروق کرونر نسبت به اندازه گیری جداگانه هر لیپید یا لیپو پروتئین بطور مجزا دارا است. همچنین جهت ارزیابی بیماری آترواسکلروت کی و شناسایی بیماری نادر کمبود Tangier و بیماری ارثی آلفالیپوپروتیین همراه با بزرگی کبد، طحال، غدد لنفاوی و لوزه ها توام با کاهش شدید(HDL)اندازه گیری آنها کاربرد دارد.
در این صفحه تعداد 454 مقاله تخصصی درباره آپولیپوپروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آپولیپوپروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; APO; apolipoprotein; As; arsenic; BMI; body mass index; BP; blood pressure; Cd; cadmium; CVD; cardiovascular disease; InAs; inorganic-As; LDLc; low-density lipoprotein; LRM; Linear regression model; MD; Mediterranean diet; HDLc; high-density lipoprotein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; Apo; apolipoprotein; CETP; cholesteryl ester transfer protein; CVD; cardiovascular disease; DCFH; 2,7-dichlorofluorescin; DCF; 2,7-dichlorofluorescein; GO; gene ontology; HDL; high-density lipoprotein; HDL-C; HDL cholesterol; HOI; HDL oxidant index; LDL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; ACT; alpha 1-antichymotrypsin; APOE; Apolipoprotein; CDR; Clinical Dementia Rating; CRP; C-reactive protein; CT; cortical thickness; DTI; diffusion tensor imaging; FA; fractional anisotropy; IL6; interleukin-6; ICV; intra-cranial volume; MRI; magnetic res
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; HCV; Lipoprotein; Mouse Model; Human Liver Chimeric Mice; Alb-uPA; Albumin-urokinase plasminogen activator; apo; apolipoprotein; CETP; cholesterol ester transfer protein; FAH; fumaryl acetoacetate hydrolase; FNRG; absence of fumaryl acetoacetate hydrolase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; 15-LO; 15-lipoxygenase; ABCA1; ATP-binding casette transporter A1; apo; apolipoprotein; apoA-I; apolipoprotein A-I; apoB; apolipoprotein B; AUC; area under the curve; AU; aggregation units; BCA; bicinchoninic acid assay; BMP; bis(monoacylglycero)phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; AIP; atherogenic index of plasma; Apo; apolipoprotein; BMI; body mass index; CVD; cardiovascular disease; DBP; diastolic blood pressure; DCFH-DA; dichlorodihydrofluorescein diacetate; HbA1c; glycated hemoglobin; HDL-c; high density lipoproteins cholestero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; ABCA1; ATP-binding cassette 1; ABCA12; ATP-binding cassette 12; ABCG1; ATP binding cassette subfamily G member 1; Apo; apolipoprotein; CAT; catalase; COX-2; cyclo-oxygenase-2; DR4; direct repeat 4; EGCG; epigallocatechin-3-gallate; ERK; extracellular sign
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; Apo; apolipoprotein; CCS; coronary calcium score; CT; computed tomography; PEG; polyethylene glycol; HDL subfraction; Atherogenic lipoprotein; Chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; 1-25-diOH D; dihydroxyvitamine D; 25-OH D; 25-hydroxyvitamin D; APO; apolipoprotein; BMI; body mass index; ER; endoplasmic reticulum; FC; free cholesterol; FFAs; free fatty acids; FGF-2; fibroblast growth factor 2; FXRɑ; farnesoid X receptor α; HDL; hig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; PCOS; polycystic ovary syndrome; IR; insulin resistance; ER; endoplasmic reticulum; HOMA; homeostatic model assessment; ROS; reactive oxygen species; ICAM-1; intercellular adhesion molecule 1; VCAM-1; vascular cell adhesion molecule 1; IL-6; interleukin 6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; Apo; apolipoprotein; AApoAI; apoA-I amyloidosis; AApoAII; apoA-II amyloidosis; AA; amyloid A; SAA; serum amyloid A; HDL; high-density lipoprotein; VLDL; very-low density lipoprotein; rHDL; reconstituted HDL; TG; triglyceride; TO; triolein; CE; cholesterol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; AA; arachidonic acid; ABCA1; ATP binding cassette transporter A1; ACAT; acyl coenzyme A: cholesterol acyl transferase; apo; apolipoprotein; CE; cholesteryl esters; CHD; coronary heart disease; DHA; docosahexaenoic acid; DPA; docosapentaenoic acid; EPA; ei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; apoLp-III; apolipophorin III; apoA-I; apolipoprotein AI; CT; C-terminal; DMPC; dimyristoylphosphatidylcholine; DTT; dithiothreitol; ΔGD; free energy change of unfolding; [Gdn-HCl]1/2; midpoint of guanidine hydrochloride denaturation; HDL; high density li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; Bile Acids; FXR; TGR5; Meta-Inflammation; apo; apolipoprotein; ASBT; apical sodium−dependent bile acid transporter; BA; bile acid; BAS; bile acid sequestrant; BAT; brown adipose tissue; BSH; bile salt hydrolase; CA; cholic acid; CCK; cholecystokinin; CD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; ABC; ATP-binding cassette transporters; apo; apolipoprotein; CVD; cardiovascular disease; HDL; high-density lipoprotein; HDL-C; HDL cholesterol; LDL; low-density lipoprotein; LDL-C; LDL cholesterol; m-RCT; in vivo macrophage-specific reverse cholesterol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; ERα; estrogen receptor alpha; GSH; glutathione; IGF-1; insulin-like growth factor 1; TGF-β1; transforming growth factor beta 1; ApoE; apolipoprotein; GDNF; glial cell line-derived neurotrophic factor; MPP+; 1-methyl-4-phenylpyridinium; Estrogen; Neuropr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; Apo; apolipoprotein; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; CKD; chronic kidney disease; CV; cardiovascular; HDL-C; high-density lipoprotein cholesterol; HeFH; heterozygous familial hypercholesterolemia; LDL-C; low-density lipoprotein cholesterol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آپولیپوپروتئین; cardiovascular disease; LDL-receptor mutations; lipid-lowering therapy; low-density lipoprotein cholesterol; apo; apolipoprotein; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; CI; confidence interval; DNA; deoxyribonucleic acid; FH; heterozygous familial