مقاومت آنتیگلمینتیک

در این صفحه تعداد 304 مقاله تخصصی درباره مقاومت آنتیگلمینتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مقاومت آنتیگلمینتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت آنتیگلمینتیک; Sheep; Gastrointestinal nematodes; Haemonchus contortus; Anthelmintic resistance; Oxfendazole; Ivermectin; Moxidectin; Closantel; Levamisole; Monepantel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت آنتیگلمینتیک; Bayesian hierarchical model; Statistical analysis; Faecal egg count reduction test; Anthelmintic resistance; Simulation study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت آنتیگلمینتیک; Fecal egg count reduction test; Anthelmintic efficacy; Monitoring programs; Anthelmintic resistance; Monte Carlo simulation; Standardization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت آنتیگلمینتیک; Ostertagia ostertagi; Helminth; Efficiency analysis; Grazing management interventions; Anthelmintic resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت آنتیگلمینتیک; Bayesian hierarchical model; Faecal egg count reduction test; Anthelmintic resistance; Zero-inflated models; Statistical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت آنتیگلمینتیک; UK; United Kingdom; GB; Great Britain; AR; anthelmintic resistance; GIN; gastrointestinal nematode; FEC; faecal worm egg count; HBM; Health Belief Model; TPB; Theory of Planned Behaviour; EFA; exploratory factor analysis; CFA; confirmatory factor analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مقاومت آنتیگلمینتیک; Anthelmintic resistance; Ethnoveterinary medicine; Bioactive plant compound; Cyathostomins; In vitro assay; Drug discovery;