فعالیت های آنتیاکسیدانی

در این صفحه تعداد 255 مقاله تخصصی درباره فعالیت های آنتیاکسیدانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فعالیت های آنتیاکسیدانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های آنتیاکسیدانی; fCS; fucosylated chondroitin sulfate; Aj; Apostichopus japonicus; Sc; Stichopus chloronotus; Am; Acaudina molpadioidea; PMP; 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; TFA; trifluoroacetic acid; GlcA; glucuronic acid; GalNAc; N-a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های آنتیاکسیدانی; Separation; Proanthocyanidins; Grape seed; Degree of polymerization; HSCCC; Antioxidant activities; Procyanidin B1 (PubChem CID: 11250133); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Procyanidin B3 (PubChem CID: 146798); Procyanidin B4 (PubChem CID: 147299); P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های آنتیاکسیدانی; Kidney beans; Nutritional composition; Phytochemicals; Antioxidant activities; HPLC/RI; High performance liquid chromatography coupled to a refraction index detector; GC; gas-liquid chromatography; HPAEC-PAD; High performance anion exchange chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های آنتیاکسیدانی; Softwood bark; Extraction; Extractive compounds; Antioxidant activities; Fungicidal activities; Physicochemical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های آنتیاکسیدانی; Kidney beans; Colour features; Anthocyanins; Anthocyanindins; Antioxidant activities; Cyanidin (PubChem CID: 128861); Delphinidin (PubChem CID: 128853); Petunidin (PubChem CID: 441774); Peonidin (PubChem CID: 441773); Pelargonidin (PubChem CID: 440832); M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های آنتیاکسیدانی; Microbial consortium; Compatible strains; Plant defense; Phenylpropanoid pathway; Antioxidant activities; Induced systemic resistance (ISR)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های آنتیاکسیدانی; Rice bran; Alkaline hydrolysis; Bound phenolic compounds; Structural identification; Antioxidant activities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های آنتیاکسیدانی; Enzymatic transesterfication; Lard-based ascrobyl esters; Response surface methodology; Packed-bed reactor; Antioxidant activities; LBAEs; lard-based ascorbyl esters; PBR; packed-bed reactor; RSM; response surface methodology; CCD; central composite desig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت های آنتیاکسیدانی; Minoxidil; Polyamines; Conjugates; Antioxidant activities; Anti-inflammatory activities; Lipoxygenase inhibitors; Lipid peroxidation; Cytotoxicity; AAPH; 2,2-azo-bis(2-amidinopropane) dihydrochloride; ABTS; 2,2′-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfoni