روش همبستگی

در این صفحه تعداد 332 مقاله تخصصی درباره روش همبستگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش همبستگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش همبستگی; Multi-term variable-order time fractional diffusion-wave equation (M-V-TFD-E); Chebyshev wavelets (CWs); Operational matrix of variable-order Fractional derivative (OMV-FD); Collocation method; Tau method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش همبستگی; Linear and nonlinear structural dynamics; Explicit time integration method; Hermite approximations in time; Wave propagation; Time finite element method; Collocation method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش همبستگی; Two-dimensional hyperbolic telegraph equations; Partial differential equations; Bessel functions of first kind; Collocation method; Collocation points; Numerical solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش همبستگی; Rational Legendre; Third grade fluid; Collocation method; Porous half space; Semi-infinite interval; Chebyshev finite difference; 65L60; 41A20; 34B15; 76A05;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش همبستگی; Financial models for awareness and trial; Nonstandard finite difference method; Jacobi polynomials; Collocation method; Fractional derivative;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش همبستگی; Generalized fractional-order Bernoulli wavelet; Fractional pantograph differential equations; Caputo derivative; Operational matrix; Numerical solution; Collocation method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش همبستگی; Two-dimensional hybrid of block-pulse functions and Legendre polynomials; Two-dimensional nonlinear integral equations; Collocation method; Convergence analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش همبستگی; 26A33; 65N10; 45J05; 60J60; 34K37; 42C40; FPDEs; Riemann-Liouville fractional derivative; Collocation method; Legendre wavelet; Chebyshev wavelet; Operational matrix of differentiation and integration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش همبستگی; 34B16; 34B40; 74S25; Thomas-Fermi equation; Fractional order of rational Chebyshev functions; Quasilinearization method; Collocation method; Nonlinear ODE; Semi-infinite domain;