توسعه برنامه درسی

در این صفحه تعداد 150 مقاله تخصصی درباره توسعه برنامه درسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توسعه برنامه درسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه برنامه درسی; global surgery; resource-poor health care; international rotation; curriculum development; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه برنامه درسی; perioperative care; surgical management; medical student education; anesthesiology; curriculum development; transitions; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه برنامه درسی; Education - Nursing; Students - Nursing; Nursing practice - evidence-based; Teaching methods; Library user education; Interprofessional relations; Collaboration; Curriculum development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه برنامه درسی; CMCC; chronic mucocutaneous candidiasis; DOCK8; dedicator of cytokinesis 8; ER; emergency room; VZV; varicella zoster virus; Curriculum development; Dermatology; Emergency care; Pediatrics; Primary care education; Rash;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه برنامه درسی; Simulation; postgraduate medical education; obstetrics; gynaecology; curriculum development; APOG; Association of Academic Professionals in Obstetrics and Gynaecology of Canada; CBD; competence by design; COGS; Canadian Obstetrics and Gynaecology Simulati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه برنامه درسی; Communication competencies; Communication deficiencies; Undergraduate medical education; Assessment; Curriculum development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه برنامه درسی; Information literacy; Faculty-librarian collaboration; Core curriculum; Program review; Curriculum development; Library instruction; Tutorials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه برنامه درسی; Communication skills; Curriculum development; Faculty development; Professional development; Humanistic values; Professional identity formation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه برنامه درسی; Interprofessional education; Collaborative practice; Curriculum development; Interprofessional competencies; TeamworkEducación interprofesional; Práctica colaborativa; Desarrollo curricular; Aptitudes interprofesionales; Trabajo en equipo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه برنامه درسی; consensus; curriculum development; Delphi; dermatology education; educational objectives; pediatric dermatology; primary care education; AAD; American Academy of Dermatology; ABP; American Board of Pediatrics; APA; American Pediatric Association;