آشنایی با موضوع

به طور کلی، می توان همه دانسته ها، آگاهی ها، داشته ها، آمارها، شناسه ها، پیشینه ها و پنداشته ها را داده نامید. انسان برای ثبت و درک مشترک هر واقعیت و پدیده از نشانه های ویژه آن بهره گرفته است. انسان برای نمایاندن داده ها نخست از نگاره و در ادامه سیر تکاملی آن از حروف، شماره ها و نشانه ها کمک گرفت. برای باز نمودن داده ها از این موارد کمکی یا ترکیبی از آن‌ها استفاده می شود. داده در رایانه: مجموعه ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه هایی هستند که به صورت قراردادی در رایانه وارد می گردند و بدون انجام پردازش فاقد ارزش هستند. نمونه ای از داده ها را می توان به صفر و یک های یک حافظه اشاره نمود که بدون انجام پردازش فاقد ارزش هستند. تجزیه و تحلیل داده: تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزار های جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاج و تعمیم ها به عهده دارند. انواع داده‌ها از نظر ساخت‌یافتگی: 1- داده‌های غیرساخت ‌یافته. 2- داده‌های نیمه‌ساخت ‌یافته. 3- داده‌های ساخت یافته. 4- نوع و منبع داده‌ها از نظر ساخت یافتگی

در این صفحه تعداد 239 مقاله تخصصی درباره داده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده داده
مقالات ISI داده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده; Central Neuroimaging Data Archive; CNDA; Washington University; Imaging; Informatics; Neuroinformatics; Data; Sharing; Database; Archive; Multi-site; Multi-center; De-identify; Anonymization; Pipeline; JAAT; XNAT; Alzheimer's disease; Brain metabolism; Co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده; Data; Openness; Privacy; Regulatory frameworks; Research Ethics Committees; Data sharing; Clinical trials; Données; Publication; Vie privée; Cadre réglementaire; Comités d'éthique de la recherche; Partage des données; Essais cliniques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده; Security; Aviation security; Security screening; Risk-based security; Risk management; TSA; Transportation Security Administration; Pre-Check; Technology; Detection; Information; Passenger; ICAO; One-stop security; Privacy; Data; Privacy by Design; Smart