فیبر رژیمی

در این صفحه تعداد 413 مقاله تخصصی درباره فیبر رژیمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فیبر رژیمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر رژیمی; Akt; protein kinase B; AMPK; adenosine monophosphate (AMP)-activated protein kinase; BSF; bamboo shoot fiber; GTT; glucose tolerance test; HFC; high-fat diet with 10% fiber as cellulose; HFDH; high-fat diet with 10% fiber as BSF from D. hamiltonii; HFDL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر رژیمی; ATTD; apparent total tract digestibility; CF; crude fiber; CP; crude protein; CRL; crown-rump length; DF; dietary fiber; DM; dry matter; DT; digestive tract; EE; ether extract; FFA; free fatty acid; GTT; glucose tolerance test; HDL-C; high-density lipopro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر رژیمی; HDACi; histone deacetylase inhibitor; HDAC; histone deacetylase; SCFA; short-chain fatty acids; GSTs; glutathione-S transferases; NRP-1; Neuropilin-1; P-gp; P-glycoprotein; CI; combination index; Butyrate; Colorectal cancer; Dietary fiber; Synergistic eff
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر رژیمی; Diet; Dietary fiber; Dose-response; Meta-analysis; Ovarian cancer; BMI; body mass index; CI; confidence interval; FFQ; food frequency questionnaire; RR; relative risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر رژیمی; CKD; chronic kidney disease; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; 3-DXA; 3-deoxyanthiocyanidins; LUT, 5-MeO-LUT; 5-methoxyluteolinidine; API; apigeninidin; 7 MeO-Api; 7-methoxypyrimidinidine; Kcal; calorific value; CG; control group; SG; sym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر رژیمی; Brewery; Dietary fiber; Egg albumen; Experimental design; Optimization; Adj. R2; adjusted coefficient of determination; BL_C; break load of cooked pasta; BL_R; break load of raw pasta; BS_C; break strain of cooked pasta; BS_R; break strain of raw pasta; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر رژیمی; AU; arbitrary units; DF; dietary fiber; GGH; guar gum hydrolysate; HSF; heat shock factor; HSP; heat shock protein; IDF; water-insoluble dietary fiber; SDF; water-soluble dietary fiber; TLR; toll-like receptor; WHC; water-holding capacity; Heat shock prot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر رژیمی; ALe; Artichoke leaves; ALe-MS; ALe-Microspheres; DF; Dietary fiber; EA; Ellagic acid; ETs; Ellagitannins; GA; Gallic acid; GiT; Gastrointestinal tract; IDF; Insoluble dietary fiber; MS; Microspheres; OHC; Oil holding capacity; OLe; Olive leaves; OLE-MS; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیبر رژیمی; AX; arabinoxylan (sorghum); CS; chondroitin sulfate; GM; galactomannan; XG; xyloglucan; PGA; polygalacturonic acid; Mixture; containing equal amounts (weight basis) of AX, CS, GM, XG, and PGA; Colonic microbiota; Dietary fiber; Short chain fatty acid; Fec