خطا برآورد شده است

در این صفحه تعداد 407 مقاله تخصصی درباره خطا برآورد شده است که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خطا برآورد شده است (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; Fractional derivative of variable order; Fractional percolation equation; Space-time spectral collocation method; Error estimates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; 47H99; 65H10; 65J15; Newton's method; Semilocal convergence; Majorizing sequence; Error estimates; Region of accessibility; Integral equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; Surface parabolic equation; Surface finite element method; Lumped mass method; Maximum principle; Error estimates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; Extended Fisher-Kolmogorov equation; Trigonometric integrator; Sine pseudo-spectral method; Error estimates; Compact finite difference scheme; Higher dimensions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; Stokes equations; Velocity Dirichlet boundary condition; Pressure Dirichlet boundary condition; Pressure stabilized finite element method; Stability; Error estimates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; 26A33; 65L70; 65L05; Fractional differential equation; Caputo fractional derivative; Riemann-Liouville fractional derivative; Error estimates; Hadamard finite-part integral;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; Evolutionary Stokes equations; Inhomogeneous Dirichlet boundary data; Error estimates; Finite element approximations; Lagrange multipliers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; Meshless methods; Complex variable moving least squares approximation; Boundary integral equations; Galerkin boundary node method; Error estimates; Stokes flows;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; Space fractional partial differential equations; Discontinuous Galerkin method; Finite element method; Error estimates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; Two-dimensional sine-Gordon equation; Space-time Legendre-Gauss-Lobatto collocation method; H1 projection for collocation method; Error estimates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; 65H04; 12Y05; Simultaneous methods; Polynomial zeros; Local convergence; Semilocal convergence; Error estimates; Cone metric space;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; Diffusion problems with interface; Finite volume method; Eulerian grids; Error estimates; 65N08; 65N12; 65N15;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; 65M12; 65M15; 65M60; Coupled Stokes and Darcy flows; Solute transport; Nonconforming Crouzeix-Raviart element; Mixed element and finite element; Error estimates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; 35Q30; 65N15; 76D05; Navier-Stokes equations; Incremental pressure projection schemes; Segregated scheme; Error estimates; Finite-elements;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطا برآورد شده است; 74A60; 74K10; 74K15; 74K20; 35J35; 35J40; 65M12; 65M15; 65M60; 74S05; Generalized continuum; Gradient elasticity; Kirchhoff plate; Isogeometric analysis; Convergence analysis; Error estimates;