ترانزیستور اثر میدان

در این صفحه تعداد 177 مقاله تخصصی درباره ترانزیستور اثر میدان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده ترانزیستور اثر میدان
مقالات ISI ترانزیستور اثر میدان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان; Silicon nanowire; Nanonet; Integration; Field effect transistor; Silicidation; Morphological and electrical characterizations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان; CPs; conducting polymers; HCPs; hybrid conducting polymers; OIH; organic-inorganic hybrid; PA; polyacetylene; PANI; polyaniline; PPy; polypyrrole; PTh; polythiophenes; PPh; polyparaphenylene; PPV; polyparaphenylene vinylene; POT; polyorthotoluidine; IPN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان; Graphene; Chemical vapor deposition; Field effect transistor; Electron beam irradiations; Ultraviolet irradiations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان; P3HT; Poly(3-hexylthiophene); OFET; Field effect transistor; Organic electronics; Solution processing; Solution processed; Data repository; Database; Process-property relationship; Channel length; Molecular weight; Spin coating; Spin-coating; Chloroform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان; DFT; Density Functional Theory; AIMD; ab initio molecular dynamics; SCM; Surface Complexation Model; FET; Field Effect Transistor; MP2; Second Order Møller-Plesset; NC-PP; norm-conserving pseudopotential; Surface charging; Deprotonation; Proton transfe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان; CNT; carbon nanotube; CVD; chemical vapor deposition; DC; direct current; FET; field effect transistor; I-V; current-voltage; MWCNT; multi-walled carbon nanotube; NEMS; nano-electro-mechanical systems; RF; radiofrequency; RH; relative humidity; SEM; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان; 1D; one dimensional; 2D; two dimensional; 3D; three dimensional; BPA; bisphenol A; CNT; carbon nanotube; N-CNTs; nitrogen doped CNTs; CVD; chemical vapor deposition; DSSC; dye-sensitized solar cell; DWCNTs; double-walled carbon nanotubes; FET; field effec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانزیستور اثر میدان; AES; Auger electron spectroscopy; BGO; Bismuth germanium oxide (Bi4Ge3O12); CRB; cosmic radiation background; CVD; chemical vapor deposition; ERD(A); elastic recoil detection (analysis); DFT; density functional theory; FET; field effect transistor; FGA; f