مشکل مرزی آزاد

در این صفحه تعداد 178 مقاله تخصصی درباره مشکل مرزی آزاد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مشکل مرزی آزاد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشکل مرزی آزاد; 35R35; 35B35; 35B40; Free boundary problem; Tumor growth; Well-posedness; Stationary solution; Asymptotic stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشکل مرزی آزاد; C63; G12; G22; Variable annuities; Path-dependent guarantee; Optimal surrender strategy; Free boundary problem; Mellin transform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشکل مرزی آزاد; Free boundary problem; Integral equation; American floating strike lookback option; Perpetual American floating strike lookback option; Neumann problem; Mellin transform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشکل مرزی آزاد; primary; 35L65; secondary; 35R35; Hyperbolic conservation law; Obstacle problem; Mass conservation; Nonlocal parabolic equation; Free boundary problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشکل مرزی آزاد; Free boundary problem; Different moving parameters; Spreading-vanishing dichotomy; Spreading speeds; Profile of solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشکل مرزی آزاد; Russian option; Free boundary problem; Integral equation; Mixed boundary condition; Recursive integration method; Mellin transform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشکل مرزی آزاد; 35K20; 35K55; 35R35; 35B40Reaction–diffusion–advection equation; Free boundary problem; Long time behavior; Spreading phenomenon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشکل مرزی آزاد; Fractional partial differential equation; Free boundary problem; Predictor–corrector; Spectral-collocation method; American options
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشکل مرزی آزاد; 35K51; 35R35; 92B05Competition–diffusion model; Free boundary problem; Spreading–vanishing quartering; The minimal habitat size