گلوتن انگور

در این صفحه تعداد 99 مقاله تخصصی درباره گلوتن انگور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلوتن انگور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتن انگور; BHA; butylated hydroxyanisole; BHT; butylated hydroxytoluene; EtOAc; ethyl acetate; GAE/g fw; mg of gallic acid equivalents per gram of fresh weight; TFC; total flavonoid content; TPC; total phenolic content; QE/g fw; mg of quercetin equivalents per gram
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتن انگور; Wine by-products; Lactating ewes; Meat quality; Intramuscular fat; ADF; acid detergent fibre; BH; biohydrogenation; CCW; cold carcass weight; CLA; conjugated linoleic acid; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl ester; HCW; hot carcass weight; GP; grape
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتن انگور; Grape pomace; Phenolic metabolite; Bioavailability; Metabolism; Colonic catabolite; Phenyl-γ-valerolactone; PC; principal component; PCA; principal component analysis; RGPD; red grape pomace drink; SRM; selective reaction monitoring; SPE; solid phase ext
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتن انگور; Toxicity markers; Grape pomace; Broilers; Polyphenols; Antioxidants; Winery waste; ARE; antioxidant response element; CARB; protein carbonyls; CAT; catalase; DNPH; 2,4-dinitrophenylhydrazine; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; DTNB; 5,5′-dithiobis-2 n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتن انگور; AREs; antioxidant response elements; CDNB; 1 chloro-2,4-dinitrobenzene; DETAPAC; diethylenetriaminepentaacetic acid; DTT; dithiothreitol; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphatedehydrogenase; γ-GCS; γ-synthase glutamyl cysteine; GP; grape pomace; GS; glutathi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتن انگور; Grape pomace; Phenolic compounds; Antioxidant activity; Antibacterial activity; Anti-inflammatory activity; Malvidin-3-glucoside (PubChem CID: 443652); Malvidin-3-(6″-acetylglucoside) (PubChem CID: 44256986); Malvidin-3-(6-O-p-coumaroylglucoside) (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتن انگور; PUFA; polyunsaturated fatty acid; SFA; saturated fatty acids; GP; grape pomace; GS; grape seed; GSE; grape seed extract; EPA; extractable polyphenols; NEPA; non-extractable polyphenols; PB1; procyanidin B1; PB2; procyanidin B2; MDA; malondialdehyde; BHA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتن انگور; GADF; grape antioxidant dietary fibre; MIC; minimal inhibition concentration; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical; DF; dietary fibre; SDF; soluble dietary fibre; TDF; total dietary fibre; IDF; insoluble dietary fibre; WGP; wine grape pomace; NEPAs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتن انگور; Cell wall; Fractionation; Grape pomace; Profiling; Pectin; Xyloglucan; Winemaking; AIR; alcohol insoluble residue; AGP; arabinogalactan protein; CoMPP; comprehensive microarray polymer profiling; CBM; carbohydrate binding module; CDTA; cyclohexanediamine-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتن انگور; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); AOP; antioxidant power; CGA; colloidal has aphrons; EE; ethanolic extract; EE-SA; ethanolic extract with addition of sorbic acid; GAE; gallic acid equivalents; t1/2; half-life; glc; 3-o-gluc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلوتن انگور; ADFom; ADF expressed exclusive of residual ash; aNDFom; NDF assayed with a heat stable amylase and expressed exclusive of residual ash; ANOSIM; Analysis of similarity; ARISA; Automated Ribosomal Intergenomic Spacer Analysis; DM; dry matter; DPPH; 2,2-diph