آشنایی با موضوع

الگوریتم ابتکاری ( به انگلیسی: Heuristic algorithm) مساله محور هستند و برای یک مساله خاص طراحی می شوند. لذا از این الگوریتم ها برای پاسخ به مسائل مختلف نمی شود بهره برد. ضمن اینکه این الگوریتم ها معمولا در یک جواب بهینه محلی گرفتار می شوند. مساله پوشش مجموعه، از دسته مسایل سخت محسوب می‌شود که در کاربردهای مختلفی مانند سیستم اورژانس، مکان‌یابی تسهیلات خرده‌فروشی، بیمارستان‌ها، واحدهای دفاعی کشوری، پایگاه‌های نظامی، دستگاه‌های رادار و. . . مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از پوشش مجموعه، یافتن یک زیرمجموعه به گونه‌ایست که اجتماع اعضای این زیرمجموعه، کل مجموعه را پوشش دهد. در مطالعه ی انجام شده از یک الگوریتم ابتکاری برای حل مساله پوشش مجموعه پیشنهاد شده است. در الگوریتم پیشنهادی، برای هر یک از رئوس گراف، یک مقدار منسوب به میزان بهبود محاسبه می‌شود که براساس آن تصمیم بر حضور یا عدم حضور راس متناظر در مجموعه پوشش گرفته می‌شود. با توجه به تخصیص تسهیل و اثر متقابل بر پوشش یا عدم پوشش رئوس مجاور، در هر مرحله مقادیر بهبود به روز می‌شود و این روند به طور تکراری ادامه می‌یابد تا آنکه در خاتمه الگوریتم، مجموعه پوشش نزدیک به بهینه به دست آید. جهت ارزیابی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر روش‌های متداول، یک الگوریتم شبیه‌سازی تبرید جهت حل ارایه شد و پارامترهای آن به روش تاگوچی تنظیم گردید. نتایج به دست آمده در مقایسه با نتایج به دست آمده از الگوریتم شبیه‌سازی تبریدی برای آزمایش‌های مختلف حاکی از موفقیت الگوریتم پیشنهادی به ویژه در مسایل با ابعاد بالا در مهار رشد زمان حل است. الگوریتم‌های بتکاری الگوریتم‌هایی هستند که با الهام از فرایندهای فیزیکی، بیولوژیکی و طبیعی به وجود آمده‌اند و به صورت هوشمندانه و با استفاده از قوانین احتمالاتی به جستجوی فضا برای بهینه‌سازی یک مسئله که به صورت یک جعبه سیاه تعریف شده است، به کار می روند. مانند الگوریتم وراثتی با الهام از علم وراثت و تکامل (1975)، پخت شبیه‌سازی شده با الهام از مشاهدات ترمودینامیک (1983)، جستجوی تابو بر پایه پاسخ حافظه(1986)، الگوریتم ایمنی با شبیه‌سازی سیستم دفاعی انسان(1986)، الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان با شبیه‌سازی رفتار مورچه‌ها در هنگام جستجوی غذا(1991) و بهینه‌سازی جمعیت ذره‌ها با تقلید از رفتار اجتماعی پرندگان(1995) رقابت استعماری با الهام از پدیده اجتماعی استعمارگری، الگوریتم جستجوی گرانشی با الهام از مفاهیم فیزیکی(2008) و. . . . هر کدام از الگوریتم‌های فوق خصوصیات منحصر به خود دارند.
در این صفحه تعداد 279 مقاله تخصصی درباره الگوریتم ابتکاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده الگوریتم ابتکاری
مقالات ISI الگوریتم ابتکاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ابتکاری; Breakdown point; Constrained optimization; Heuristic algorithm; Least trimmed squares estimator; Multicollinearity; Ridge estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ابتکاری; Multi-objective problems; Multi-objective optimisation; Multi-Objective particle swarm optimisation; MOPSO; Hand posture estimation; Particle Swarm Optimization; Heuristic algorithm; Metaheuristics; Constrained optimization; Benchmark;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ابتکاری; Bicycle sharing systems; Time-space network flow model; Dynamic repositioning; Demand forecasting; Convexification and linearization; Heuristic algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ابتکاری; Cyclic solution; Robotic cell; Optimization; Processing time window; Mixed integer programming; Heuristic algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ابتکاری; Virtualization; Virtual network embedding; Virtual network assignment; Resource allocation; Optimization; Integer linear programming; Heuristic algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ابتکاری; Multi-objective optimization; Algorithm; Benchmark; Heuristic algorithm; Particle swarm optimization; Genetic algorithm; Optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ابتکاری; Multi-objective optimization; Evolutionary algorithm; Multi-criterion optimization; Heuristic algorithm; Meta-heuristic; Engineering optimization; Grey wolf optimizer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ابتکاری; Gravitational search algorithm; Minimum variance distortionless response; Adaptive beamforming; Particle Swarm Optimization; Heuristic algorithm; Artificial intelligence;