آشنایی با موضوع

پردازش زبان‌های طبیعی زیرشاخه‌ای از هوش مصنوعی است که با توسعه و استفاده از مدل‌های رایانشی برای پردازش زبان سر و کار دارد. در این زمینه، دو حیطه اصلی پژوهش وجود دارد: ادراک، که با فرایندهایی سر و کار دارد که اطلاعات را از زبان استخراج می‌کنند (مانند درک زبان طبیعی، بازیابی اطلاعات) و تولید، که با فرایندهایی سر و کار دارد که با استفاده از زبان به انتقال اطلاعات می‌پردازند. معمولاً کارهای مرتبط با گفتار را تحت عناوین جداگانه تشخیص گفتار و تولید گفتار قرار می‌دهند. با اینکه مجموعه گسترده‌ای از روش‌ها در پردازش زبان طبیعی بکار می‌روند، تکنیک‌های بکار رفته را می‌توان به سه دستۀ کلی تقسیم نمود: روش‌های آماری، روش‌های ساختاری/مبتنی بر الگو و روش‌های مبتنی بر استنتاج. باید توجه داشت که این راهکارها لزوماً از هم جدا نیستند. در واقع، جامع‌ترین مدل‌ها از ترکیب هر سۀ این روش‌ها استفاده می‌کنند. تفاوت این راهکارها در نوع عملیات پردازشی است که قادر به انجام آن هستند و میزان قواعدی که در مقابل آموزش/یادگیری خودکار از روی داده‌های زبانی نیاز دارند -سطوح تحلیل زبانی: آواشناسی/واج‌شناسی ساختواژه (صرف) نحو معنی‌شناسی کاربردشناسی گفتمان تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی: قطعه‌بندی و نرمال‌سازی متن: برای پردازش متن در کاربردهایی مانند ترجمه ماشینی، بازیابی اطلاعات، تبدیل متن به گفتار و. . . باید متن ورودی قطعه بندی و نرمال‌سازی شود. قطعه‌بندی: تقطیع دنباله کاراکترهای تشکیل دهندة متن به دنباله‌ای از کلمات. مشکلات: علائم نقطه‌گذاری معمولاً به کلمۀ قبل از خود می‌چسبند. پسوندها و پیشوندها: در فارسی پسوندها و پیشوندها در بسیاری مواقع با فاصله از کلمه اصلی نوشته می‌شوند. کلمات مرکب: بین اجزای کلمات مرکب معمولاً فاصله گذاشته می‌شود. نرمال‌سازی: یکدست‌سازی واحدهای متنی به طوری که قابل پردازش توسط ماشین باشند. مشکلات: وجود encodingهای مختلف برای بعضی از کاراکترها مانند «ی» و «ک». روش‌های مختلف چسبیدن وندها به کلمات اصلی. روش‌های مختلف اتصال اجزای کلمات مرکب. کلمات چنداملایی. تحلیل ساختواژی: چگونه کلمات از واحدهای کوچکتر به نام تکواژ تشکیل می شوند. تکواژ: کوچکترین واحد دربردارنده معنا در زبان. ساختواژه تصریفی. ساختواژه اشتقاقی. برچسب‌زنی جزء کلام: فرایند انتساب مقولۀ نحوی به هر کلمه در پیکره متنی. جزء کلام: مقولۀ نحوی که هر کلمه به آن تعلق دارد. کاربردها: مدل‌سازی زبانی (در بازشناسی گفتار و. . . ): مقولۀ نحوی یک کلمه می‌تواند در پیش‌بینی کلمۀ بعدی کمک کند. سنتز گفتار: مقولۀ نحوی یک کلمه می‌تواند اطلاعاتی در مورد نحوۀ تلفظ صحیح یک کلمه به ما بدهد. بازیابی اطلاعات: دانستن مقولۀ نحوی کلمات می‌تواند به استخراج کلمات مهم در متن کمک کند. رفع ابهام معنایی: دانستن مقولۀ نحوی کلمات می‌تواند به رفع ابهام معنایی کلمه کمک کند. تجزیه یا پارس (تحلیل نحوی): تجزیۀ جمله به ساختارهای نحوی تشکیل‌دهندۀ آن. برای تعیین ساختارهای نحوی یک جمله به دو چیز نیاز داریم: گرامر: دربردارندۀ توصیف رسمی از ساختارهای مجاز زبان. تکنیک پارس: روش آنالیز جمله برای مشخص کردن ساختارهای نحوی آن بر اساس گرامر زبان. تحلیل معنایی: رفع ابهام از کلمه. مطالعه در مورد معنای رخدادهای زبانی. چگونه معنای یک جمله به معنای عبارات، کلمات و تکواژهای تشکیل دهندۀ آن مربوط می شود. چهار روش متداول: منطق مرتبه اول. شبکه معنایی. دیاگرام وابستگی مفهومی. نمایش مبتنی بر قاب. مدل‌سازی زبانی: یادگیری ماشین. مدل زبانی نحوۀ رخداد توالی کلمات در زبان را مدل‌سازی می‌کند. آماری. ساختاری. سطوح مختلف مدل سازی زبانی: واژگانی محلی. نحوی. معنایی. کاربردهای مدل زبانی: پیش‌بینی کلمات. بازشناسی گفتار. درک زبان طبیعی. ترجمة ماشینی. بازشناسی نویسه‌های نوری.
در این صفحه تعداد 710 مقاله تخصصی درباره پردازش زبان‌های طبیعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پردازش زبان‌های طبیعی
مقالات ISI پردازش زبان‌های طبیعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Natural language processing; Convolutional neural network; Relation extraction; Causal relationship; Lexical knowledge base;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Informatics; Retrospective study; Electronic health records; Validation; Natural language processing; Algorithm adaptability; Asthma ascertainment; Epidemiology; EHR; Electronic health record; NLP; Natural language processing; PAC; Predetermined asthma cr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Health records; Natural language processing; Social security; Disability; Homeless; DDS; Disability Determination Services; FO; Field Office; MeSH; Medical Subject Headings; NLP; Natural Language Processing; OCR; Optical Character Recognition; ROC; Receiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Natural language processing; Electronic health records; Peripheral artery disease; Critical limb ischemia; Subphenotyping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Computed phenotype; Electronic health record; Natural language processing; Research Domain Criteria; Topic modeling; Transdiagnostic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; ABI; ankle brachial index; ACEI; angiotensin-converting enzyme inhibitor; AME; AskMayoExpert; ARB; angiotensin II receptor blocker; CDS; clinical decision support; EHR; electronic health record; NLP; natural language processing; PAD; peripheral arterial d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Natural language processing; Information extraction; Medical concept normalization; Recurrent neural networks; User reviews; Social media;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Automated scoring; Grammatical development; Natural language processing; Similarity measures; Syntactic complexity measures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Representation learning; Patient representations; Model interpretability; Natural language processing; Unsupervised learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Word sense disambiguation; Graph-based systems; Unsupervised machine learning; Unified medical language system; Natural language processing; Information extraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Big data; Disaster management; Natural language processing; Sentiment analysis; Text classification; Social media analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Natural language processing; Sentiment analysis; Sentiment classification; Document representation; Word embedding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Applied data science; Knowledge discovery process; Patient-centric healthcare; Adaptive analytic system; Meta-algorithmic modelling; Big data analytics; Natural language processing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Machine learning; natural language processing; patient-reported symptoms; electronic health record; breast cancer; palliative care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Mobile security; Situational awareness; Anomaly detection; Incremental machine learning; Natural language processing; Scalable solution design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Crowdsourcing requirements engineering; Software requirements classification; Machine learning; Natural language processing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پردازش زبان‌های طبیعی; Electric vehicle; Fine particulate matter; Air pollution; Energy policy; Environmental policy; PM2.5; 2DS; IEA 2 °C scenario; BMW; Bayerische Motoren Werke AG; CAGR; Compound Annual Growth Rate; CAPSS; Clean Air Policy Support System; CORINAIR; CORe In