آشنایی با موضوع

ارزش در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی، عقایدی است که افراد یا گروه‌های انسانی دربارهٔ آن‌چه مطلوب، مناسب، خوب یا بد است؛ دارند. ارزش‌های مختلف نمایانگر جنبه‌های اساسی تنوعات در فرهنگ انسانی است. ارزش‌ها معمولاً از عادت و هنجار نشأت می‌گیرند. به طور کلی به اموری که برای اعضاء گروه اهمیت دارند و آرمان مشترک اعضاء گروه تلقی می‌شوند، ارزش می گویند. ارزش به صورتی دوگانه در واقعیت وجود دارد: نخست به منزله آرمانی متجلی می‌شود که خواستار پیوستگی است و دعوت به احترام می‌کند. دوم در اشیاء یا رفتارهایی جلوه گر می‌شود که آن را به شیوه‌ای عینی یا دقیقاً به شیوه سمبلیک بیان می‌کند. ارزشها کدامند؟ ارزشها به دو گروه، باید ها و نباید ها تقسیم میگردندو پایه ارتباط هر فرد با خود و جهان خویش اند. بیشتر در نا خود آگاه آدمی، از تولد تا نوجوانی، ارزش ها از سویی داد و ستد ارتباطی از سوی دیگر هویت فرد را میسازند، چون کوهی از یخ که بخش بزرگ آن در ناخود آگاه پنهان است. آنچه در زندگی گروهی و فردی حائز اهمیت است آن ارزشهای ژرف پنهان شده در نمادهایی هستند که بنیان هویت فردی و اجتماعی را میسازند. کار زیر بنایی ما در رابطه با خود و دیگران و جامعه، همین شناخت نمادهایی است که ارزشهای پنهان را بر دوش خود حمل میکنند. ارزشهای پنهان در فرهنگ هر مجموعه آدمی را از راه بررسی نماد های رفتاری، دیداری و گفتاری میتوان شناخت و ارزشهای ژرف هر ادمی را نیز با مراحل روانکاوی، تا حدودی طولانی. شاید بتوان با مشاهده عمیق آدمی از دور زمانها به ارزشهای مشترکی دست یافت که از تفسیر و تعبیر مذهبی، ایدلوژیکی مبرا باشند. این ارزش ها را انسانی بنامیم. زیگموند فروید، دربیان کشف خود، ناخود آگاه، دو ارزش پایه ای را مطرح میسازد: ممنوعیت کشتن دیگری و ممنوعیت همخو ابگی با محارم. این هر دو ارزش با یکدیگر نسل ها را ایجاد کرده و به ادامه آنها یاری میرسانند. سپس در طی صد ها هزار سال، آدمیان، با توجه به شرایط مکانی و زمانی خود، ارزش ها، باید ها و نباید هایی را ساخته اند که پنهان یا آشکار اساس هویت فردی ِ فرهنگی آن ها را ساخته است. گاه با حضور یا شیوع یک مذهب،جهان بینی یا تداخل فرهنگها این مجموعه ارزشها به خود نامی میدهند و ماندگار تر میشوند. شاید تنها ارزشی که بر انسان ۱۳ میلیاردی تا کنون حاکم بوده است، همان احترام پنهان و آشکار به تداوم نسل و حضور آدمی است در جهان. هیچ اندیشه، مذهب، فرهنگی به از میان بر داشتن انسان نیاندیشیده است. و در مقیاس حیات و بیش از سه میلیارد سال حضورش، تنها ارزش، مقاومت حیات در مقابل مرگ بوده است. هر روز حیات خود را در مقابل مرگ حیات مستحکم تر میسازد. ضد ارزش ارزش و ضد ارزش به خود شخص مربوط می‌شود. برای کسی که یک ارزش مشخص دارد، ارزش مقابل و متضاد آن ارزش، برای او «ضد ارزش» نامیده می‌شود. مثلاً کسی که ارزش «صلح» دارد، ضد ارزش «جنگ» دارد. «صداقت» بااینکه ارزش والایی است، اما کسی که ارزش «دروغ» دارد، یک «ضد ارزش» برای او محسوب می‌شود! البته اگر بخواهیم درست‌تر بگوییم، ارزش‌های واقعی همان «ارزش‌های مثبت» و ضد ارزش‌ها همان «ارزش‌های منفی» هستند. اهمیت ارزش سؤال بسیار مهم آن است که ارزش تا چه اندازه مهم و تأثیرگذار است؟ ما برای اینکه به سعادت واقعی برسیم، باید ارزش‌هایمان را به‌خوبی بشناسیم، زندگی‌مان را بر مبنای ارزش‌های درست و مثبت بسازیم، آن‌ها را هماهنگ و سازگار باهم انتخاب کنیم، آن‌ها را به‌درستی اولویت‌بندی کنیم، همیشه بر اساس ارزش‌های خود تصمیم بگیریم و اقدام کنیم و تحت هیچ شرایطی آن‌ها را زیر پا نگذاریم. اگر کسی ارزش‌هایش را نشناسد، ارزش‌های غلط و منفی داشته باشد، ارزش‌هایش در تضاد و تناقض هم باشد، به اولویت‌بندی آن‌ها توجه نکند و در شرایط مختلف، مثل سختی و اجبار، حاضر باشد آن‌ها را نادیده بگیرد، هرگز به موفقیت و خوشبختی نخواهد رسید! اهمیت ارزش در زندگی ما به حدی است که می‌تواند ما را به خوشبختی یا نابودی برساند!
در این صفحه تعداد 611 مقاله تخصصی درباره ارزش ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده ارزش ها
مقالات ISI ارزش ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش ها; Climate change adaptation; Risk reduction; Mindfulness; Wellbeing; Inner transition; Inner transformation; Interiority; Worldviews; Values; Religion; Spirituality; Consciousness; Pro-environmental behaviour; Pro-social behaviour; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش ها; Interdisciplinarity; Transdisciplinarity; Social science and humanities; Natural science and engineering; Disaster risk reduction; Risk management; Risk perception; Culture; Values; EU floods directive; Porto Garibaldi; Ria Formosa; Coastal zones;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش ها; Radical ambiguity; Emerging technologies; Internet oligarchs; Values; Worldviews; Platform monopolies; Technological dystopia; Saturation marketing; Dark web;