سیلیکون آمورف هیدروژنه شده

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره سیلیکون آمورف هیدروژنه شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیلیکون آمورف هیدروژنه شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف هیدروژنه شده; a-C; amorphous Carbon; a-Si; amorphous silicon; a-Si:H; hydrogenated amorphous silicon; AgNC; silver nanocomposite; AgNW; silver nanowires; APTES; 3-Aminoproplytriethoxysilane; AZO; aluminium zinc oxide; BLG; bilayer graphene; BIPV; building integrated ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف هیدروژنه شده; Hydrogenated amorphous silicon; Keratinocytes; Fibroblasts; Surface energy; X-ray photoelectron spectroscopy (XPS); Fourier-transform infrared spectrometry (FTIR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف هیدروژنه شده; Flexural resonators; Hydrogenated amorphous silicon; CMOS integration; Motional resistance; Hysteresis criterion; Design rule; Linear and cubic mechanical spring constant coefficients;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف هیدروژنه شده; Femtosecond laser materials processing; Hydrogenated amorphous silicon; Raman spectroscopy; Photon management: photovoltaic devices;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف هیدروژنه شده; Surface passivation; Effective lifetime; Transition zone; Hydrogenated amorphous silicon; Low temperature; ECRCVD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف هیدروژنه شده; a-Si:H; Hydrogenated Amorphous Silicon; ALD; Atomic Layer Deposition; BSF; Back Surface Field; c-Si; Crystalline Silicon; HIT; Heterojunction with Intrinsic Thin layer; ICP-CVD; Inductively-Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition; PVD; Physical Vapor Dep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف هیدروژنه شده; Hydrogenated amorphous silicon; Hydrogenated microcrystalline silicon; Plasma-enhanced chemical vapor deposition; Light-soaking stability; Tandem cell; Microstructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف هیدروژنه شده; Solid phase crystallization; Hydrogenated amorphous silicon; Hydrogenated microcrystalline silicon; Thin film;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف هیدروژنه شده; Raman scattering; High working pressure; Plasma-enhanced chemical vapor deposition; Hydrogenated microcrystalline silicon; Hydrogenated amorphous silicon; Crystalline fraction; Thin film solar cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف هیدروژنه شده; a-Si:H; hydrogenated amorphous silicon; BIPV; building-integrated photovoltaic; EQE; external quantum efficiency; GZO; ZnO:Ga; ITO; indium tin oxide; NW; nanowire; OCL; optoelectronic controlling layer; OMO; oxide-metal-oxide; TCE; transparent conducting
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیلیکون آمورف هیدروژنه شده; a-Si:H; hydrogenated amorphous silicon; BIPV; building-integrated photovoltaic; DSSC; dye-sensitized solar cell; PT; penetration-type; CAL; color-adjusting layer; TCO; transparent conductive oxide; rf; radio frequency; XRD; X-ray diffraction; GZO; Ga-dope