چربی

در این صفحه تعداد 44 مقاله تخصصی درباره چربی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI چربی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چربی; Nutrients intake; Nutritional education; Energy; Carbohydrates; Fat; Proteins; CanoeistsFormation à la nutrition; Dépense énergétique; Glucides; Lipides; Albumines; Kayakistes de slalom; Sport
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چربی; beans; diabetes; food intake; glucose; glycemic control; lentils; lipids; obesity; peas; pulses; satietyharicots et doliques; diabète; apport alimentaire; glucose; régulation de la glycémie; lentilles; lipides; obésité; pois; légumineuses; satiété
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چربی; SFC-MS; Vegetable oil; Lipids; APCI; Hyphenation; Phytochemical screening; SFC-MS; Huile végétale; Lipides; APCI; Couplage; Criblage phytochimique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چربی; Obese adolescents; Lipid; Insulin resistance; Physical exercise; Training programme; Low-calorie dietAdolescents obèses; Lipides; Résistance à l’insuline; Exercice physique; Programme d’entraînement; Régime hypocalorique