آشنایی با موضوع

تطابق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: تطابق (چشم) تطابق (گراف) تَطابُق(به انگلیسی: Accommodation) روندی است که چشم مهره‌داران از طریق تغییر کوژی (تحدب) عدسی، قدرت دید خود را تغییر می‌دهد تا با تغییر فاصله‌ها بتوانند هم‌چنان تصویر واضحی از یک شیء داشته باشد. تطابق، تغییر فاصلهٔ کانونی چشم است که در نتیجهٔ تغییر شکل عدسی ایجاد می‌شود و مشاهدهٔ اشیاء را در فاصله‌های متفاوت امکان‌پذیر می‌سازد. تطبیق چشم برای فاصله‌های کوتاه به یاری انقباض ماهیچهٔ مژگانی را تطابق مثبت می‌گویند. تطبیق چشم برای فاصله‌های دور به یاری رها شدن ماهیچهٔ مژگانی از انقباض، تطابق منفی نامیده می‌شود. تطابق هر چشم به‌طور جداگانه، به گونه‌ای که تحت تأثیر همگرایی یا رؤیت دوچشمی قرار نگیرد، تطابق مطلق نام دارد. ابزاری که برای اندازه‌گیری ظرفیت تطابقی چشم استفاده می‌شود ابزاری به نام تطابق‌سنج است. درنظریه گراف، به مجموعه‌ای از یال‌های گراف که با هم گره‌ای هموند ندارند، تطابق یا مجموعه‌ی ناوابسته‌ی یال‌ها گفته می‌شود. تطابق دوبخشی حالتی ویژه از پرسمان شبکه شاره است. در گراف داده‌شدهٔ G با مجموعهٔ یال‌ها و گره‌ها مشخص که می‌توان آنرا به صورت (G(V،E نشان داد، به مجموعه‌ای از یال‌های ناهمسایه که هیج یک از دو یال آن گره هموند نداشته باشند، یک تطابق در G می‌گویند و آنرا با M نشان می‌دهند. در صورتی که گرهی در یکی از دو انتهای یکی از یال‌ها در تطابق گراف G واقع شده باشد، به آن گره منطبق شده (یا اشباع) می‌گویند. در غیر این صورت، آن گره منطبق نشده است. تطابق ماکسیمال یکی از تطابق‌های بدست آمده برای گراف G است، با این ویژگی که اگر به آن، هر یک از یال‌هایی که در گراف G وجود دارد اما در تطابق M نیامده است را اضافه کنیم، گراف به وجود آمده خاصیت تطابق بودن خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین چنانچه تطابق M یک زیرمجموعهٔ محض از تطابق دیگری برای گراف G نباشد، آنگاه M یک گراف تطابق ماکسیمال است. به عبارت دیگر در صورتی M می‌تواند یک تطابق ماکسیمال برای گراف G باشد که هر یال از گراف G، حداقل با یکی از یال‌های M، تقاطع ناتهی داشته باشد (منظور از تقاطع، تنها در دو سر یک یال است)
در این صفحه تعداد 919 مقاله تخصصی درباره تطابق که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تطابق (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تطابق; Causal inference; Matching; Guerrilla; Heterogeneity; Conflict; Difference-in-difference; FARC; Latin America; Terrorism; C14; K42; Q56;