آشنایی با موضوع

به هریک از دو استخوان نامنظمی که بخش اعظم استخوان‌بندی قسمت میانی صورت را تشکیل می‌دهند و در ساختار کام و کف حفره چشم و حفره اشکی نقش دارند، فک بالا، برواره یا ماگزیلا (Maxilla) می‌گویند. سطح زیرین برواره در دهان قسمت کام سخت را تشکیل می‌دهد. سینوس برواره در این استخوان قرار دارد. ماگزیلا هرمی شکل است و ریشه ی زایگوما در رأس آن قرار دارد. این ناحیه که می توان آن را در وستیبول باکال حفره ی دهان لمس کرد، سطح فیشیال، هرم ماگزیلا را به دو سطح قدامی طرفی و خلفی طرفی تقسیم می کند. سطح سوم این هرم صفحه ی اربیتال ماگزیلا و قائده ی این هرم دیواره ی لترال بینی یا دیواره ی میانی سینوس ماگزیلاری است. زائده ی آلوئولار ماگزیلا که مربوط به سطح قدامی طرفی است، حاوی اینسایزورها، کانین ها و پره مولرها است. در حالی که زائده ی آلوئولار سطح خلفی طرفی حاوی مولرهاست و به توبروزیته ی ماگزیلاری ختم می شود. ماگزیلا به شکل یک صفحه ی افقی به طرف وسط گسترش می یابد و دو سوم قدامی کام سخت را تشکیل می دهد. صفحه ی افقی استخوان کام نیز یک سوم خلفی کام سخت را می سازد. هنگامی که استخوان آلوئولار ماگزیلاری تحلیل می رود، کرست ریج باقی مانده به سمت عضلاتی که استخوان از قائده ی ماگزیلا منشأ می گیرند جا به جا می شود. عضله های متصل به ماگزیلا شامل موارد زیر می باشد: 1- عضله ی اربیکولاریس اوریس. 2- عضله ی اینسایسیووس لبی سوپریوریس. 3- عضله ی بوکسیناتور. 4- عضله ی لویتور لبی سوپریوریس. 5- عضله ی لویتور انگولی اوریس (کانینوس)
در این صفحه تعداد 300 مقاله تخصصی درباره فک بالا، برواره، ماگزیلا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فک بالا، برواره، ماگزیلا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فک بالا، برواره، ماگزیلا; Bone; anesthesia; dental; maxilla; nerve block; palate; nutrient canals; porosity; AMSA; Anterior middle superior alveolar; AP; Alveolar process; ASA; Anterior superior alveolar; BZ; Border zone; CT; Computed tomographic; MS; Maxillary sinus; MSA; Middle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فک بالا، برواره، ماگزیلا; Elective neck dissection; Squamous cell carcinoma; Maxilla; Surgical treatment; Cervical lymph node metastasis; Disección cervical electiva; Carcinoma de células escamosas; Maxilar superior; Tratamiento quirúrgico; Metástasis cervical linfática;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فک بالا، برواره، ماگزیلا; retrospective cohort study; palatal expansion technique; distraction osteogenesis; maxilla; tooth-borne; complications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فک بالا، برواره، ماگزیلا; Distraction osseuse; Mandibule; Maxillaire supérieur; Crânien; Chirurgie craniofaciale; Squelette cranio-maxillo-facial; Distraction osteogenesis; Mandible; Maxilla; Cranial; Craniofacial surgery; Craniomaxillofacial skeleton;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فک بالا، برواره، ماگزیلا; head and neck cancer; Ewing sarcoma; mandible; maxilla; surgery; reconstruction; radiotherapy; chemotherapy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فک بالا، برواره، ماگزیلا; new technique; bone augmentation; implant placement; maxilla; osteosynthesis screws; virtual implant planning; CBCT; matching; surgical template