آشنایی با موضوع

کاربردشناسی Pragmatics یکی از حوزه های زبان شناسی است که به بحث درباره تأثیر بافت بر معنا می پردازد. این مبحث شامل نگرش ها و اعتقادات سخنگو و مراتب درک سخنگو از جمله و دانش او از نحوه استفاده از زبان برای تبادل اطلاعات است. بنابراین در کاربرد شناسی زبان معنای یک جمله در بافت مورد نظر است. در بسیاری از موارد کاربرد شناسی مطالعه معنای غیر قابل رویت می باشد معنایی که شنونده قادر به شناسایی آن است و از طریق بافت تعبیر می شود. کشف این معنانی مربوط به پیش فرض ها و انتظاراتی است که در ذهن گوینده و شنونده موجود است. کاربرد شناسی شامل سه مهارت ارتباطی مهم است: 1- استفاده از زبان برای مقاصد ارتباطی مختلف، مانند: سلام و احولپرسی کردن، اطلاع دادن، تقاضا کردن، امیدواری دادن، درخواست کردن. 2- تغییر سطح گفتگو با توجه به مخاطب و یا وضعیت موجود، مانند: ادبیات گفتاری متفاوت با کودک تا بزرگسال، دادن اطلاعات پس زمینه و لازم به یک شنونده نا آشنا با موضوع، گفتگوی متفاوت در موقعیت کلاس با پارک. ۳-رعایت قوانین زیر در گفتگوها و مکالمات، مانند: رعایت نوبت گیری در گفتار، معرفی موضوع بحث، حفظ موضوع، بازنگری گفتار زمانی مخاطب صحبت را بدرستی متوجه نشده است. نحوه استفاده از سیگنالهای کلامی و غیر کلامی، رعایت فاصله در هنگام صحبت کردن، رعایت و هماهنگی ژست ها و حالت چهره با بحث.
در این صفحه تعداد 292 مقاله تخصصی درباره کاربردشناسی، پراگماتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاربردشناسی، پراگماتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردشناسی، پراگماتیک; Classroom pragmatics; Pragmatic markers; Multilingualism; Pragmatics; Discourse markers; Classroom research; L3 pragmatics; Longitudinal research; Mixed method research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردشناسی، پراگماتیک; Verbal irony; Communication competence; Radio call-in; Membership; Pragmatics; Ethnography of communication;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردشناسی، پراگماتیک; Brazilian Portuguese; Colombian/Dominican Spanish; Negation; Palenquero; Pragmatics; Jespersen's cycle; African influence in Spanish/Portuguese;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردشناسی، پراگماتیک; Information structure; Topic; Focus; Presupposition; Thetic; Discourse analysis; Pragmatics; Projection; Engagement; Intersubjectivity; Stance; Common ground; Epistemicity; Focus particles; Cleft; Discourse markers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردشناسی، پراگماتیک; A1(C); primary auditory cortex, model area; AB(C); auditory belt cortex, model area; AF; arcuate fascicle; APC; action perception circuit; BA; Brodmann area; CNA; combinatorial neuronal assembly; DTI/DWI; defusion tensor/weighted imaging; EEG; electroence
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردشناسی، پراگماتیک; Communication; Pragmatics; Irony; Deceit; Non-verbal; Theory of mind; Executive functions; Cognitive flexibility; Working memory; Planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردشناسی، پراگماتیک; Appropriateness; Pragmatics; Sociopragmatics; Pragmalinguistics; Telecollaboration; Computer-mediated communication; German;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربردشناسی، پراگماتیک; Pragmatics; Visual perspective; Morphosyntax; Language difficulties; Pragmática; Perspectiva visual; Morfosintaxis; Dificultades del lenguaje;