جرقه جرقه

در این صفحه تعداد 140 مقاله تخصصی درباره جرقه جرقه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جرقه جرقه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; CA50; Crank Angle at 50% mass fraction burned; CA90; Crank Angle at 90% mass fraction burned; CAD; Crank Angle Degree; CI; Compression Ignition; EA; ensemble average; EOI; End of Injection; h; wall heat transfer coefficient; HCCI; Homogenous Charge Compre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; aTDC; after top dead centre; CA; crank angle; CAI; controlled auto-ignition; CI; compression ignition; COVIMEP; covariance of the IMEP; DI; direct injection; EVC; exhaust valve closing; EVO; exhaust valve opening; GDI; gasoline direct injection; HCCI; hom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; HCCI-DI; Second injection; CFD simulation; Ethanol; Methanol; aBDC; After bottom dead center; aTDC; After top dead center; bBDC; Before bottom dead center; bTDC; Before top dead center; CI; Compression ignition; DI; Direct injection; GDI; Gasoline direct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; °CA; Crank angle degree; CFD; Computational fluid dynamics; CI; Compression ignition; DI; Direct injection; EGR; Exhaust gas recirculation; GDI; Gasoline direct injection; HCCI; Homogenous charge compression ignition; IR; Injection ratio; NVO; Negative v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; Gasoline direct injection; Vehicle test; NEDC; Combustion characteristics; Emission; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; CADC; common artemis driving cycle; CO; carbon monoxide; DCG; double clutch gearbox; EGR; exhaust gas recircula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; ICE; internal combustion engine; SI; spark ignition; EMD; empirical mode decomposition; IMF; intrinsic mode function; PIR; pressure rise rate; MSC; morlet scalogram; FFT; Fast Fourier Transform; GDI; gasoline direct injection; Ttq; torque; n; speed; θ; f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; Controlled auto ignition (CAI); Spark-assisted CAI; SI engine; Gasoline; Emissions; ATDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; CAD; crank angle degree; CAI; controlled auto ignition; CH4; metha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; PODEn; Natural gas; Dual-fuel; Low temperature combustion; PODEn; polyoxymethylene dimethyl ethers; THC; total hydrocarbon; DF; dual-fuel; CNG; compressed nature gas; SOI; start of ignition; SI; spark ignition; ATDC; after top dead center; LTHR; low tempe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; HCNG mixture; Combustion; Performance; Heat release rate; Mass burn fraction; B20; 20% (v/v) biodiesel blend; BMEP; brake mean effective pressure; BSEC; brake specific energy consumption; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before TDC; BTE; brake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; ATDC; After Top Dead Center; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; B7; Diesel fuel with 7% of biodiesel content by volume; CAD; Crank Angle Degree; CDC; Conventional Diesel Combustion; CI; Compression Ignition; CO; Ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; MWCNTs; Multi-Walled Carbon Nanotubes; SWCNTs; Single-Walled Carbon Nanotubes; CNTs; Carbon Nano-Tubes; nSMs; nano Structured Materials; nIAs; nano-Ignition Agents; PTI; Photo-Thermal Ignition; SI; Spark Ignition; HCCI; Homogeneously-Charged Compression-I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; Lean stratified combustion; Direct injection; Gasoline; n-Butane; Spark ignition; aSOI; after start of injection; bTDC; before top dead center; CAD; crank angle degree; CoV; coefficient of variation; CVCC; constant volume combustion chamber; DISI; direct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; Bioethanol; Advanced CI engines; Homogeneous charge compression ignition; Partially premixed; Combustion; Gasoline compression ignition; aTDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; Natural gas engines; Stoichiometric; EGR; TWC; Emissions; ATWC; after three way catalyst; BMEP; brake mean effective pressure; CI; compression ignition; CO; carbon monoxide; ECU; electric control unit; EGR; exhaust gas recirculation; HPDI; high pressure d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; AFR; air-fuel ratio; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; BTE; brake thermal efficiency; BSFC; brake specific fuel consumption; bp; brake power; CO2; carbon dioxide; CO; carbon monoxide; COVIMEP; coefficient of variation of the ind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; SI; spark ignition; LPG; liquefied petroleum gas; CI; compression ignition; CO; carbon monoxide; HC; hydrocarbon; CNG; compressed natural gas; EGR; exhaust gas recirculation; REGR; reformed exhaust gas recirculation; PM; particulate matter; GDI; gasoline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; AFR; Air Fuel Ratio; APmax; Crank Angle of the Maximum Pressure; B; Fuel consumption rate; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; CA50; Crank angle for 50% MFB; DFSI; Dual-Fuel Spark Ignition; E-G; Ethanol PFI with Gasoline DI; ICE; Internal Combustion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; ABDC; after bottom dead center; ATDC; after top dead center; BBDC; before bottom dead center; bmep; brake mean effective pressure; BSEC; brake specific energy consumption; BSFC; brake specific fuel consumption; BTDC; before top dead center; CA; crank angl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; AFR; Air/fuel ratio; B; Fuel consumption rate; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; CA; Crank angle; COV; Coefficient of Variation; DI; Direct injection; E-G; Ethanol PFI with gasoline DI; G-G; Gasoline PFI with gasoline DI; GDI; Gasoline direct inj
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; ATDC; after top dead centre; BDC; bottom dead centre; BTDC; before top dead centre; CI; compression ignition; EGR; exhaust gas recirculation; IMEP; indicated mean effective pressure; ISFC; indicated specific fuel consumption; ITE; brake thermal efficiency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; AFR; air-fuel ratio; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; BSFC; brake specific fuel consumption; CO; carbon monoxide; EVO; exhaust valve open; EVC; exhaust valve closed; DI; direct injection; HCCI; homogeneous charge compression igni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; CH4; methane; CARB; California Air Resources Board; CNG; compressed natural gas; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; CVS; constant volume sampling; EC; European commission; ECE; Economic Commission for Europe; ECU; electronic control unit; EU; Europ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; SI; spark ignition; CI; compression ignition; HCII; Homogeneous Charge Induced Ignition; GDBF; Gasoline/Diesel Blend Fuels; EGR; exhaust gas recirculation; IMEP; indicated mean effective pressure; BTDC; before top dead centre; HRR; heat release rate; PRR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; 2-Stroke CAI; Poppet valve; Ethanol; E85; E15; BDC; bottom dead centre; BTDC; before top dead centre; CA10; crank angle at 10% MFB; CA10-90; CA90-CA10; CA50; crank angle at 50% MFB; CA90; crank angle at 90% MFB; CAI; Controlled Auto Ignition; CO; carbon m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جرقه جرقه; aBDC; after bottom dead center; aTDC; after top dead center; bBDC; before bottom dead center; bTDC; before top dead center; CA50; crank angle at which the mass burn fraction reaches to 50%; CI; compression ignition; COVIMEP; coefficient of variation in th