مرکز مرده بالا

در این صفحه تعداد 74 مقاله تخصصی درباره مرکز مرده بالا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مرکز مرده بالا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; aTDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; CAD; crank angle degree; CDC; conventional diesel combustion; CFD; computational fluid dynamics; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxides; COV; coefficient of variation; DF-PCCI; dual-fuel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Skip fire; Electromagnetic valve train; Valve strategy; Pumping losses; Fuel economy; EMVT; electromagnetic valve train; BMEP; break mean effective pressure; CDA; cylinder deactivation; iEGR; internal exhaust gas recirculation; IMEP360; gross indicated me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; NOx; nitric oxides; PM; particulate matter; PN; particle number; DMDF; diesel/methanol dual fuel; DPOC; diesel oxidation catalyst coupled with particulate oxidation catalyst; HSDI; high speed direct injection; LIQ; late-injection quantity; MLII; the inter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Butanol; Dual fuel engines; Post injection for soot reduction; Injection strategies for dual fuel engines; Engine emissions; Alternative fuels for engines; BDES; butanol to diesel energy share; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fue
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Dual-fuel combustion; Conventional single diesel injection timing; Split injection mode; ADIT; After Diesel Injection Timing; AMDIT; After Main Diesel Injection Timing; ASOC; After Start of Combustion; ASOI; After Start of Injection; BMEP; Break Mean Effe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; AHRR; apparent heat release rate; ATDC; after top dead center; BDC; bottom dead center; CFD; computational fluid dynamics; CRIN; common rail injector; EGR; exhaust gas recirculation; ERC; Engine Research Center; EVO; exhaust valve opening; FSN; filter smo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Ethanol DI engine; Stratified lean burn combustion; Hydrous ethanol; DI; direct injection; SI; spark-ignition; SCORE; single cylinder optical research engine; E100; Brazilian hydrous ethanol; rpm; revolutions per minute; NIMEP; net indicated mean effectiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Exhaust thermal management; Active regeneration; WHTC test; DPF; Diesel Particulate Filter; PM; particulate matter; WHTC; The World Harmonized Transient Cycle; PN; Particulate Number; DOC; Diesel Oxidation Catalyst; HCI; Hydrocarbon Injection; SCR; Select
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; PPCI; partially premixed compression ignition; EHN; ethylhexyl-nitrate; HCCI; homogenous charge compression ignition; TDC; top dead center; GCI; gasoline compression ignition; IMEP; indicated mean effective pressure; COV; coefficient of variation; LHV; lo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Diesel engine; Diesel methanol dual fuel; Controllable methanol quick combustion; DMDF; diesel methanol dual-fuel; D; diesel; SR; replacement ratio; SP; replacement rate; CMQC; controllable methanol quick combustion; ICE; internal combustion engine; FTT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; CI; compression ignition; GCI; gasoline compression ignition; HCCI; homogeneous charge compression ignition; PCCI; premixed charge compression ignition; TDC; top dead center; HC; hydrocarbon; SINL; spatially integrated natural luminosity; Fps; frame per s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Low temperature combustion; Advanced combustion; HCCI; Heat release; Thermal stratification; aTDC; after Top Dead Center; bTDC; before Top Dead Center; CA50; Crank Angle of 50% burned location; CI; Compression Ignition; CO; Carbon Monoxide; COV; Coefficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; AHRR; apparent heat release rate; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA10; crank angle of 10% mass fraction burned; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CN; cetane number; DI; direct injected; DOI; duration of injection; EER; effectiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; ATDC; after top dead center; CA; crank angle; CA10; crank angle of 10% mass fraction burned; CA50; crank angle of 50% mass fraction burned; CN; cetane number; DI; direct injected; DISOI; direct injection start of injection; DOI; duration of injection; EGR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; ACT; Apparent Combustion Time; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; CA50; Crank Angle at 50% mass fraction burned; CAD; Crank Angle Degree; CI; Combustion Ignition; DI; Direct-Injection; EGR; Exhaust Gases Recirculation; EoC; End of Combustion; EoI; End o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; MSP; methanol substitution percent; MIP; methanol injecting position; ECU; electronic control unit; DMDF; diesel methanol dual fuel; DMCC; diesel/methanol compound combustion; COV; coefficient of variation; IMEP; indicated mean effective pressure; AHRR; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Alternative fuels; SI engines; CI engines; Advanced combustion; BSFC; brake specific fuel consumption; Btu; British thermal unit; CAI; controlled auto-ignition; CFR; cooperative fuel research; CI; compression ignition; CN; cetane number; CNG; compressed n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Tire pyrolysis oil; Diesel engines; Injection strategy; Thermodynamic parameters; Emissions; CA; crank angle; CI; cetane index; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; COV; coefficient of variation; D2; Diesel fuel; DOHC; double overhead camshaft; ECU;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; AFR; air-to-fuel ratio; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; CAD; crank angle degree; CDO; conventional diesel operation C/H, carbon-to-hydrogen ratio; CN; cetane number; COHR; center of heat release; COV; coefficien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; NG; natural gas; NOx; nitrogen oxides; CO; carbon monoxide; HC; hydrocarbon compounds; PM; particulate matters; CO2; carbon dioxide; CFD; computational fluid dynamics; CR; compression ratio; HRR; heat release rate; AME; arithmetical mean error; DRGEPSA; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; AKI; anti-knock index (RON + MON)/2; bTDC; before top dead center; CA50; crank angle location where 50% of the fuel mass has burned; CAD; crank angle degrees; CFD; computational fluid dynamics; DI; direct injection; EVC; exhaust valve closing; EVO; exha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Natural gas-diesel dual-fuel engine; Simulation; Intake valve closure; Start of injection; Multi-objective Pareto optimization; Optimal Pareto solution; IVC; intake valve closure; SOI; start of diesel injection; LHS; Latin hypercube sampling; MOP; multi-o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; SI; spark-ignited; MBT; minimum spark timing for best torque; TDC; top dead center; BTDC; before top dead center; CO; carbon monoxide; HC; hydrocarbon; NOx; nitrogen oxide; PM; particulate matter; COV; coefficient of indicated mean effective pressure vari
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; °CA; crank angle degree; ATDC; after top dead center; BBDC; before bottom dead center; BDC; bottom dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BTDC; Before Top Dead Center; CI; compression-ignition; CO; carbon oxide; HR; heat release; HRR; heat r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Dual-loop EGR; EGR split; Pareto optimization; Step transient; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; BSNOX; brake specific nitrogen oxide; DI; direct injection; EGR; exhaust-gas recirculation; ESI; EGR split index; HP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; AFRst; stoichiometric air fuel ratio; ATDC; after top dead center; BSFC; brake specific fuel consumption; cad; crank angle degree; CH4; methane; CI; compression ignition; CO; carbon monoxide; CoV; coefficient of variation; CO2; carbon dioxide; CN; cetane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; AHRR; apparent heat release rate, J/deg; BDC; bottom dead center; BMEP; brake mean effective pressure, bar; BTDC; before top dead center; CA10-90; crank angle degrees between the locations of 10% and 90% cumulative heat release, CAD; CA5; crank angle at w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Linear engine; Linear alternator; Free-piston; Two-stroke engine; Hybrid engine; FPLE; free piston linear engine; SI; spark ignition; CI; compression ignition; HCCI; homogenous charge compression ignition; CFD; computational fluid dynamics; TDC; top dead
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; AC; air cooled; B10; 10% biodiesel mix with diesel; B20; 20% biodiesel mix with diesel; B25; 25% biodiesel mix with diesel; B50; 50% biodiesel mix with diesel; B80; 80% biodiesel mix with diesel; B100; pure or 100% biodiesel; B20A4; 20% bio-diesel and 4%
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Dual-fuel engine; CNG; Gas composition; Simulation; Zero-dimensional model; Reaction kinetics; ANN; Artificial Neural Network; CA; crank angle degrees; CI; compression ignition; CRDI; Common Rail Direct Injection; GEP; Gene Expression Programming; HCCI; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Cycle; Efficiency; Engine; Flow; Regenerator; Thermodynamics; BDC; bottom dead center; EOS; equation of state; ER; engine regenerator; IC; internal combustion; ICR; in-cylinder regeneration; IFSE; idealized four-stroke engine; PDE; partial differential eq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; HD; heavy duty; THC; total hydrocarbon; NOX; nitrogen oxides; PM; particulate matter; DMCC; diesel/methanol compound combustion; DMDF; diesel methanol dual fuel; HC; hydrocarbon; CO; carbon monoxide; NO2; nitrogen dioxide; HCCI; homogeneous charge, compre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; ca; crank angle; COV; coefficient of variation; CR; common rail; DI; direct injection; DOI; duration of injection; ECU; electronic control unit; EGR; exhaust gas recirculation; ET; energizing timi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; A/F; air to fuel ratio; ASTM; American Society for Testing and Materials; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BSCO; brake specific CO; BSFC; brake specific fuel consumption; BSHC; brake specific HC; BSNOx; brake specific NOx; BTDC; Before Top Dead Center
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; BTDC; Before Top Dead Center; BD; Burn Duration = CA90-CA5; CA5; Time of 5% Cumulative Heat Release; CA10; Time of 10% Cumulative Heat Release; CA50; Time of 50% Cumulative Heat Release; CA90; Time of 90% Cumulative Heat Release; CN; Cetane Number; EGR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; BDC; bottom dead center; CFD; computational fluid dynamics; EVC; exhaust valve closing; EVO; exhaust valve opening; LUD; linear upwind difference; MARS; monotone advection and reconstruction scheme; RANS; Reynolds-Averaged Navier-Stokes; SPC; scavenge p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; BMEP; brake mean effective pressure (MPa); BSEC; brake-specific energy consumption (MJ/kWh); BSFC; brake specific fuel consumption (g/kWh); CA; crank angle; CI; compression ignition; CO; carbon monoxide (%); CO2; carbon oxides (%); DI; direct injection; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; bTDC; Before Top Dead Center; BTE; Brake Thermal Efficiency; CI; Compression Ignition; CN; Cetane Number; CO; Carbon Monoxide; CR; Compression Ratio; CRDI; Common Rail Direct Injection; DI; Direct Injection; DTBP; Di-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution percent; EGR; exhaust gas recirculation; NOx; nitrogen oxides; THC; total hydrocarbons; CO; carbon monoxide; PM; particulate matter; PCCI; premixed charge compression ignition; NO; nitrogen oxide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Diesel/methanol dual fuel; NO2 emission; Hydroperoxyl (HO2) radicals; Influence factors; DMCC; diesel/methanol compound combustion; NO2; nitrogen dioxide; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution proportion; HO2; hydroperoxyl; NOx; nitr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; CAD; crank angle degree; LTC; low temperature combustion; CI; compression ignition; MON; Motoring Octane Number; CN; Cetane number; Nox; nitrogen oxides; CO; carbon monoxide; ON; Octane Number; EGR; exhaust gas recirculation; PCCI; premixed charge compres
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; ATDC; After Top Dead Center; ATS; Aftertreatment System; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; CAD; Crank Angle Degree; CDC; Conventional Diesel Combustion; CI; Compression Ignition; CO; Carbon Monoxide; CR; Compression Ratio; DI; Direct Injection; DMDF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; CA50; Crank Angle at 50% mass fraction burned; CA90; Crank Angle at 90% mass fraction burned; CAD; Crank Angle Degree; CI; Compression Ignition; EA; ensemble average; EOI; End of Injection; h; wall heat transfer coefficient; HCCI; Homogenous Charge Compre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution percent; EGR; exhaust gas recirculation; NOx; nitrogen oxides; THC; total hydrocarbons; CO; carbon monoxide; PM; particulate matter; HCCI; homogeneous charge compression ignition; PCCI; premixed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; HCCI-DI; Second injection; CFD simulation; Ethanol; Methanol; aBDC; After bottom dead center; aTDC; After top dead center; bBDC; Before bottom dead center; bTDC; Before top dead center; CI; Compression ignition; DI; Direct injection; GDI; Gasoline direct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Natural gas; Dual-fuel engine; CFD; Injection timing; Combustion; Emission; AFR; airfuel ratio; API; after pilot injection; APID; advanced pilot injection degree; ATDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; Gasoline direct injection; Vehicle test; NEDC; Combustion characteristics; Emission; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; CADC; common artemis driving cycle; CO; carbon monoxide; DCG; double clutch gearbox; EGR; exhaust gas recircula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرکز مرده بالا; B; Biodiesel; B100; 100% biodiesel; BTDC; Before top dead center; CA; Crank angle; CA50; Combustion phasing (50% the heat release); CI; Compression ignition; COV; Coefficient of variability; D100; 100% diesel; G; Gasoline; GB; Gasoline-biodiesel; GB00; 10