اشعه ایکس جذب ساختار خوب

در این صفحه تعداد 81 مقاله تخصصی درباره اشعه ایکس جذب ساختار خوب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اشعه ایکس جذب ساختار خوب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ایکس جذب ساختار خوب; CFBs; coconut fiber-derived biochars; MCFBs; chemical modified coconut fiber-derived biochars; CEC; cation exchange capacity; SEM-EDX; scanning electron microscope-energy dispersive X-ray spectra; XAFS; X-ray absorption fine structure; FTIR; Fourier Trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ایکس جذب ساختار خوب; SSRL; Stanford Synchrotron Radiation Lightsource; XAS; X-ray absorption spectroscopy; XANES; X-ray Absorption Near Edge Structure; EXAFS; X-ray Absorption Fine Structure; LC-LS; linear combination-least squares; RT; room temperature; bgs; below ground sur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ایکس جذب ساختار خوب; Copper–ceria; Preferential oxidation of carbon monoxide; Ammonium carbonate leaching; X-ray absorption fine structure; Coprecipitation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ایکس جذب ساختار خوب; AOS; average oxidation number; DRIFTS; diffuse reflectance infrared Fourier-transform spectroscopy; FTIR; Fourier-transform infrared; RT; room temperature; SSA; specific surface area; TEM; transmission electron microscopy; TG/DTA; thermogravimetry/differe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ایکس جذب ساختار خوب; (T-Hg); total mercury; (MeHg); methylmercury; (I-Hg); inorganic mercury; (Se); selenium; (HgSe); mercury selenide; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; XAFS; X-ray absorption fine structure; EPMA; electron probe microanalysis; GC-ECD; gas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ایکس جذب ساختار خوب; Silicon monoxide; X-ray absorption fine structure; Evaporation; Molecular orientation; Polarization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ایکس جذب ساختار خوب; EXAFS; expanded X-ray absorption fine structure; KEK; High Energy Accelerator Research Organization; MOX; mixed oxide; XAFS; X-ray absorption fine structure; XANES; X-ray absorption near-edge structure; XRD; X-ray diffraction; AmyU1−y)O2−x; X-ray diff
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشعه ایکس جذب ساختار خوب; Titanium nitride; Titanium aluminium nitride; Thin films; Sputtering; Microstructure; Grazing-incidence X-ray diffraction; Diffraction anomalous fine structure; X-ray absorption fine structure