فعالیت آنتیاکسیدانی

در این صفحه تعداد 5102 مقاله تخصصی درباره فعالیت آنتیاکسیدانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فعالیت آنتیاکسیدانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتیاکسیدانی; ABTS; 2,2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; Chl; chlorophyll; CRD; complete randomized design; DMF; N, N-dimethylformamide; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; FRAP; ferric reducing antioxidant power; FW; fresh weight; TF; total flav
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتیاکسیدانی; Antioxidant activity; Enzymatic activity; High pressure processing; Microstructure; Pumpkin; Texture Profile Analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتیاکسیدانی; Honeydew honey; Phenolic profile; UHPLC-LTQ OrbiTrap MS; UHPLC-DAD-MS/MS; Pattern recognition methods; Antioxidant activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتیاکسیدانی; Daidzin (PubChem CID: 107971); Glycitin (PubChem CID: 187808); Genistin (PubChem CID: 5281377); Malonyldaidzin (PubChem CID: 9913968); Malonylglycitin (PubChem CID: 23724657); Acetylglycitin (PubChem CID: 53398650); Malonylgenistin (PubChem CID: 90658001)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتیاکسیدانی; Antioxidant activity; Free radical scavengers; High performance thin layer chromatography; Mango; Metal chelating ability; Phenolic acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتیاکسیدانی; RW; reclaimed water; FW; fresh water; SSC; soluble solid content; TA; titratable acidity; F; firmness; MI; maturity index; CO; colour; CH; chinoni; TP; total phenolic; AC; antioxidant capacity; RE; respiration rate; TS; total sugar content; Irrigation; Re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتیاکسیدانی; Gallic acid (PubChem CID: 370); Sodium carbonate (PubChem CID: 10340); Trolox (PubChem CID: 40634); DPPH radical (PubChem CID: 2735032); ABTS Radical (PubChem CID: 16240279); Potassium Persulfate (PubChem CID: 24412); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتیاکسیدانی; Phytosterols (PubChem CID: 12303662); Lipoic acid (PubChem CID: 6112); Stigmasterol (PubChem CID: 5280794); Phytosteryl lipoate; Enzymatic synthesis; Oil solubility; Peroxide value; Antioxidant activity;