درهم شکستن

در این صفحه تعداد 262 مقاله تخصصی درباره درهم شکستن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI درهم شکستن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درهم شکستن; AAC; apparent amylose content; BD; breakdown; COH; cohesiveness; CPV; cold paste viscosity; DSC; differential scanning calorimetry; HD; hardness; HPV; hot paste viscosity; PT; pasting temperature; PV; peak viscosity; R%; percentage of retrogradation; RVA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درهم شکستن; Waxy maize starch; Chain length distribution; Microwave; Property; HPAEC-PAD; High performance size exclusion chromatograph; GPC-MALS; Gel permeation chromatography coupled with multiangle light scattering; XRD; X-Ray diffraction; DSC; Differential scanni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درهم شکستن; BD; breakdown; BCBs; binary component blends; CS; maize starch; CO; corn oil; CV; cold paste viscosity; DSC; differential scanning calorimetry; eGI; expected glycemic index; GOPOD; glucose oxidase/peroxidase; ΔH; enthalpy; HV; hot past viscosity; LSD; le
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درهم شکستن; AAC; apparent amylose content; BD; breakdown; CPV; cool paste viscosity; CS; consistency; DSC; differential scanning calorimetry; GT; gelatinization temperature; HPV; hot paste viscosity; LPC; lysophosphatidylcholine; LPE; lysophosphatidylethanolamine; LP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درهم شکستن; AAC; apparent amylose content; ADH; adhesiveness; BD; breakdown; COH; cohesiveness; CPV; cold paste viscosity; DSC; differential scanning calorimeter; GT; gelatinisation temperature; HD; hardness; HPV; hot paste viscosity; PTime; peak time; PTemp; pasting
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درهم شکستن; DP; degree of polymerisation; HPAEC-PAD; high-performance anion-exchange chromatography-pulsed-amperometric detector; HPSEC; high performance size exclusion chromatography; Mw; molecular weight; AP; amylopectin; CL; chain-length; RVA; Rapid Visco Anal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درهم شکستن; Rice; Pre-gelatinization; Parboiling; Gluten-free pasta; Cooking quality; BD; breakdown; BU; Brabender units; FV; final viscosity; GF; gluten-free; IV; initial viscosity; MPF; mild parboiled rice flour; NF; native rice flour; PaMPF_A; pasta from mild parb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درهم شکستن; A; formulation containing 2.5% Psyllium and 0.5% sugar beet fibre; AMY; maltogenic amylase; ANOVA; analysis of variance; B; formulation containing 1.5% Psyllium and 1.5% sugar beet fibre; BD; breakdown; BU; Brabender Unit; BA200; bread obtained from DA200
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: درهم شکستن; BD; breakdown; BU; Brabender units; CV; cold paste viscosity; DSC; differential scanning calorimetry; GI; glycemic index; GOPOD; glucose oxidase/peroxidase; ∆H; enthalpy change; HMT; heat moisture treatment; HV; hot past viscosity; LSD; least significan