آشنایی با موضوع

مگس سرکه یا مگس میوه و یا Drosophila melanogaster مگسی از زیرراسته مگس های Brachycera و راسته دو بالان Diptera می‏باشد. طول بدن این مکس 3-4 میلیمتر وبه رنگ های زرد، قهوه ائی، خاکستری تا سیاه بوده وموی آریستا در شاخک ها پروش بوده و بند سوم شاخک تا حدودی تخم مرغی است. غالبا چشمهای مرکب آن درشت و قرمز رنگ بوده وبالها در حالت استراحت بطور مسطح و در پشت بدن قرار می‏گیرند. فاقد قاشقک بال بوده وبر روی میوه های در حال تخمیر واطراف خمره های سرکه دیده شده و دارای چهار جفت کروموزوم است. مگس سرکه در همه محیط‌های جغرافیایی، بجز نواحی قطبی یافت می‌شود. محیط طبیعی زندگی مگس سرکه نواحی گرمسیری است؛ اما، این مگس در سایر نقاط کره زمین (کوهها، جنگلها، چمنزارها و اطراف جویبارها) نیز یافت می‌شود. زیستگاه مگس سرکه رنج وسیعی داشته ولی محل اصلی زندگی آن در نواحی گرمسیری می‌باشد و غالبا در انبارهای منازل در اطراف خمرههای سرکه و ترشی یافت میشود. با این وجود، این مگس نواحی با دمای متفاوت را تحمل می‌کند. تنها عوامل محدودکننده حیات این مگس، دمای محیط و رطوبت است. نام علمی این مگس یعنی Drosophila به مفهوم عاشق شبنم (lover of dew) می‌باشد و علت این نامگذاری این است که، این مگس دوستدار نواحی مرطوب برای زندگی است. رشد و نمو این گونه وابسته به دما بوده و مگسهای بالغ قادر به تحمل دماهای خیلی کم نمیباشند. در شرایط آب و هوایی سرد، معمولا مواد غذایی نیز کم یافت میشود و درنتیجه، مگس سرکه در دمای پایین دوام نمیآورد. درجه حرارت مناسب برای رشد آن 25 درجه سلسیوس بوده و نگهداری این مگس در دمای پایین (10 درجه سلسیوس) منجر به افزایش طول چرخه زندگی آن میشود. کوتاهترین زمان برای چرخه زندگی مگس سرکه (7 روز) در دمای 28 درجه سلسیوس میباشد؛ اما، در شرایط ایدهآل (دمای 25 درجه سلسیوس) طول چرخه زندگی مگس سرکه 5/8 روز خواهد بود. در طولانیترین حالت نیز طول این چرخه به 19 روز در دمای 18 درجه سلسیوس و بیش از 50 روز در دمای 12 درجه سلسیوس میرسد. در شرایط شلوغ بودن محیط (یعنی تعداد زیاد مگسها در یک لوله آزمایش) زمان تکامل مگسها افزایش مییابد؛ و این درحالیست که، مگسهای خارج شده از تخم اندازه کوچکتری خواهند داشت. مگس ماده به دفعات (تا پنج مرتبه) و هر مرتبه تقریبا 400 تخم میگذارد و از این تخمها، که حدود 5/0 میلیمتر طول دارند، بعد از 12 الی 15 ساعت، لاروهای جدید سر بر میآورند. لاروها در طی چهار روز (در دمای 25 درجه سلسیوس) رشد کرده و دو بار پوست اندازی میکنند تا از لارو اینستار 1 به لاروهای اینستار 2 و 3، بترتیب، تبدیل شوند. در این مدت، لاروها از میکروارگانیسمهایی که موجب تجزیه مواد غذایی میشوند، تغذیه میکنند. سپس، لاروها به صورت یک کپسول درمیآیندکه پوپا (Pupa) نام داشته و چهار روز دیگر را در این کپسول طی میکنند. در طی این چهار روز، لارو دچار دگردیسی (Metamorphosis) شده، تا تبدیل به مگس بالغ گردد. اهمیت مگس سرکه به عنوان مدل آزمایشگاهی 1- دسترسی و نگهداری و پرورش این حشره در شرایط آزمایشگاهی آسان بوده و هزینه زیادی در بر ندارد. 2- دوره تکامل لاروی مگسسرکه کوتاه بوده و در مدت 10 روز در دمای محیط، نسل جدیدی از آن بوجود میآید. 3- مگسهای ماده در دوران زندگی به دفعات متعدد، تخمریزی نموده (100 تخم در روز) و تعداد تخمها در هر دوره نسبتا زیاد (شاید 2000 عدد در دوران زندگی) است. 4- مگسهای نر و ماده به راحتی قابل تشخیص بوده و ویرجینگیری در این حشره راحت میباشد. 5- با در نظر گرفتن تعداد کروموزومها (چهار جفت) مطالعه صفات نسبت به سایر موجودات آسانتر است. 6- باندهای موجود در کروموزومهای پلیتن لارو مگس سرکه مطالعه اکثر پدیدههای کروموزومی نظیر وازگونیها، حذفها و جابجاییها را ممکن میسازد. 7- مگسهای نر نوترکیبی میوزی نداشته و بنابراین، مطالعات ژنتیکی در آنها راحتتر است. 8- کل نقشه ژنتیکی آن مشخص شده و در دسترس است.
در این صفحه تعداد 1075 مقاله تخصصی درباره مگس سرکه، مگس میوه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مگس سرکه، مگس میوه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مگس سرکه، مگس میوه; nPM / PM0.2; Nano-Scale Particulate Matter / Particulate Matter < 0.2 µm diameter; PM2.5; Particulate Matter < 2.5 µm diameter; Nrf2; Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2; Bach1; BTB Domain And CNC Homolog 1; c-Myc; MYC proto-oncogene; TR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مگس سرکه، مگس میوه; aggression; coercion; Drosophila melanogaster; fighting; forced copulation; fruit fly; life history; remating; resource-defence polygyny;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مگس سرکه، مگس میوه; Leg biomechanics; Buckling; Stretching; Peeling; Fly evolution; A. c.; Aedes cantans; A. m.; Apis mellifera; B. m.; Bombyx mori; C. v.; Calliphora vicina; D. m.; Drosophila melanogaster; F. p.; Formica polyctena; F. r.; Formica rufa; R1, R2, R3; right fro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مگس سرکه، مگس میوه; DCFDA); 2′,7′-dichlorofluorescin diacetate; FCCP); carbonyl cyanide-p-trifluoromethoxyphenylhydrazone; CoQ); Coenzyme Q; CI); Complex I; ETC); electron transport chain; H2O2); hydrogen peroxide; HE); hydroethidine; LC); liquid chromatography; MS); mas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مگس سرکه، مگس میوه; RPLC; reverse phase liquid chromatography; HPLC; high performance liquid chromatograpyhy; IEX; ion exchange chromatography; BSA; bovine serum albumin; 2-DE; two-dimensional gel electrophoresis; MudPIT; multidimensional protein identification technology; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مگس سرکه، مگس میوه; Body size; Cell size; Drosophila melanogaster; Thermal fluctuations; Metabolism; Oxygen diffusion; Plasticity; Membranes; Thermal adaptation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مگس سرکه، مگس میوه; A; adenine; ACMG; American College of Medical Genetics; Ala; alanine; Asp; aspartic acid; BCL2L12; B-cell lymphoma-2-like protein 12; BRCA1; breast cancer-1 gene; C; cytosine; CCDS; Consensus Coding Sequence; CD; circular dichroism; CDC; coding sequence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مگس سرکه، مگس میوه; DEET; N,N-diethyl-m-toluamide; MED; minimum effective dosage; THF; tetrahydrofuran; DMSO; dimethyl sulfoxide; TLC; thin layer chromatography; Pesticides; Plant pathogenic fungi; Trifluoromethylphenyl amides; Aedes aegypti; Anopheles albimanus; Drosophila
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مگس سرکه، مگس میوه; L. oryzophilus; Lissorhoptrus oryzophilus; Dmel; Drosophila melanogaster; RCH; rapid cold hardening; 2-DE; two-dimensional gel electrophoresis; GO; Gene ontology; 2D-DIGE; two dimension difference gel electrophoresis; RWW; rice water weevil; MALDI-TOF/MS;