آموزش و پرورش محیط زیست

در این صفحه تعداد 127 مقاله تخصصی درباره آموزش و پرورش محیط زیست که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آموزش و پرورش محیط زیست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش و پرورش محیط زیست; Ecosystem services; Environmental education; Hudson River; Economic benefits; Travel cost method; Urban;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش و پرورش محیط زیست; Environmental citizen science; Public participation in scientific research; Environmental education; Learning; Civic participation; Citizen science funding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش و پرورش محیط زیست; Pro-environmental behavior; Flying; Meat consumption; Energy saving; Greenhouse gas emissions; Environmental education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش و پرورش محیط زیست; Consumer education; Environmental education; Evaluation; Matching; Quasi-experiment; Structural equation modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش و پرورش محیط زیست; Bibliometrics; Cultural ecosystem services; Enabling conditions; Environmental education; Kruger National Park; Protected area management; Scientific knowledge; Social-ecological systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش و پرورش محیط زیست; Actitudes ambientales; Comportamientos proambientales; Conducta guiada por reglas; Educación ambiental; Attitudes to environment; Pro-environmental behaviour; Rule-governed behaviour; Environmental education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش و پرورش محیط زیست; AZA; Association of Zoos and Aquariums; CEC; Conservation Education Committee; CoP; community of practice; EE; environmental education; SNA; social network analysis; Zoo/aquarium education; Evaluation; Community of practice; Network analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش و پرورش محیط زیست; Green healthcare; Green hospital; Green campus; Sustainable healthcare; Environmental education; Voluntary initiatives; CUH; Cork University Hospital; EPA; Environmental Protection Agency; EPA-GHCP; Environmental Protection Agency Green Healthcare Program
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش و پرورش محیط زیست; Environmental education; Enforcement; Hunting; Lemurs; Mining impacts; Non-parametric matching; RRT; Randomized Response Technique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش و پرورش محیط زیست; ISO 14001 Environmental management system; Education for sustainable development; Education for sustainable living; Environmental education; Natural resources education
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش و پرورش محیط زیست; Sustainable consumption behaviors; Environmental education; Environmental knowledge; Behavioral intention; Rural ChinaSCB, sustainable consumption behaviors; TPB, Theory of Planned Behavior; SN, subjective norms; BI, behavioral intention; PBC, perceived b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش و پرورش محیط زیست; Anthropology; Education for sustainable development (ESD); Environmental education; Indigenous knowledge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آموزش و پرورش محیط زیست; Braided rivers; Environmental education; Environmental perception; Mediterranean mountain; Natural capital; Photo-questionnaire;