طرح اختلاف محدود

در این صفحه تعداد 143 مقاله تخصصی درباره طرح اختلاف محدود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طرح اختلاف محدود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Maxwell equations; System of nonlinear integro-differential equations; Unique solvability; Asymptotic behavior; Finite difference scheme; FreeFem++ implementation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Singularly perturbed 2D parabolic convection-diffusion problems; Fractional-step method; Finite difference scheme; Piecewise-uniform Shishkin meshes; Richardson extrapolation technique; Uniform convergence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Time fractional reaction-subdiffusion equation; Spectral meshless radial point interpolation (SMRPI) method; Radial basis function; Finite difference scheme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Singularly perturbed system of parabolic convection-diffusion problems; Boundary layers; Shishkin meshes; Finite difference scheme; Richardson extrapolation technique; Error estimate; 65M06; 65L10; 65M12;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Variable-order time fractional advection-diffusion equation (V-OTFA-DE); Caputo's variable-order fractional derivative; Moving least squares (MLS) method; Finite difference scheme; Positive scheme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Singularly perturbed 2D degenerate parabolic convection-diffusion problem; Alternating direction scheme; Finite difference scheme; Piecewise-uniform Shishkin meshes; Uniform convergence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Fractional evolution equation; Fractional partial integro-differential equation; Spectral element method; Finite difference scheme; Stability analysis; Convergence analysis; Energy method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; 65N06; 45K05; 35K55Nonlinear parabolic integro-differential equation; Initial–boundary value problem; Mixed boundary conditions; Finite difference scheme; Convergence
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; American call option pricing; Finite difference scheme; Front-fixing transformation; Numerical analysis; Positivity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Fractional modified anomalous sub-diffusion; Finite difference scheme; Spectral element method; Legendre polynomial; Unconditional stability; Error estimate and convergence
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Nonlinear parabolic equation; Chipot–Weissler equation; Finite time blow up; Finite difference scheme; Numerical solution; Nonlinear gradient term65M06; 65M22
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Singularly perturbed delay parabolic convection–diffusion problems; Boundary layers; Finite difference scheme; Piecewise-uniform Shishkin meshes; Uniform convergence65M06; 65M12; CR G1.8
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Time-fractional fourth-order reaction-diffusion problem; Finite element method; Finite difference scheme; Caputo-fractional derivative; Unconditional stability; Optimal a priori error analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Bio-heat equation; Triple layer skin; Phase lag of heat flux; Phase lag of temperature gradient; Cryosurgery; Enthalpy; Finite difference scheme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Time-fractional fourth-order PDE; Mixed finite element method; Caputo-fractional derivative; Finite difference scheme; Stability; A priori error estimates
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طرح اختلاف محدود; Nonlinear stochastic partial differential systems; Partial differential equations; Finite difference scheme; Semi-discretization; Robust stabilization; Stochastic H∞H∞ stabilization; Fuzzy approach; Spatio-temporal random noises