ترکیب پیش بینی

در این صفحه تعداد 86 مقاله تخصصی درباره ترکیب پیش بینی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترکیب پیش بینی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب پیش بینی; Electricity price forecasting; Day-ahead market; Univariate modeling; Multivariate modeling; Forecast combination; Regression; Variable selection; Lasso; C14; C22; C51; C53; Q47;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب پیش بینی; C32; C53; C58; G17; Q31; Q47; Coal spot price; Crude oil spot price; Energy commodities; Forecast averaging; Forecast combination; Google trends; Natural gas spot price; WTI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب پیش بینی; G17; C53; C45; C63; C11; Multiple structural breaks modelling; Stock trend prediction; Forecast combination; Markov switching model; Bayesian regularized radial basis function network; Trading strategy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب پیش بینی; Real-time inflation forecasting; Emerging markets; Shrinkage; Factor models; LASSO; Regression trees; Random forests; Complete subset regression; Machine learning; Model confidence set; Forecast combination; Expert forecasts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب پیش بینی; C22 Time-Series Models; C52 Model Evaluation, Validation, and Selection; C53 Forecasting and Prediction Methods; L94 Electric Utilities; Q47 Energy Forecasting; Electricity price forecasting; Forecast combination; ARX model; Day-ahead market; Constrained
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب پیش بینی; E01; E32; Income; Output; Expenditure; Business cycle; Expansion; Contraction; Recession; Turning point; State-space model; Dynamic factor model; Forecast combination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب پیش بینی; Realized volatility; Volatility forecasting; Non-parametric forecasts; Nearest neighbor; Long-memory models; Forecast combination; Straddles; Options trading;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب پیش بینی; Nonlinear dependence; Copula constancy tests; Dynamic tail dependence and asymmetry; Fluctuation tests; Skewness timing; Volatility timing; Forecast combination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب پیش بینی; Electricity price forecasting; Day-ahead market; Seasonality; Autoregression; Neural network; Factor model; Forecast combination; Probabilistic forecast;