رین

در این صفحه تعداد 180 مقاله تخصصی درباره رین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین; ACE; angiotensin-converting enzyme; ADHF; acute decompensated heart failure; AHA; American Heart Association; ARB; angiotensin receptor blocker; BP; blood pressure; CKD; chronic kidney disease; DBP; diastolic BP; ESRD; end-stage renal disease; FDA; Food a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین; autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD); diabetes; graft; kidney; meta-analysis; new-onset diabetes; polycystic kidney; polycystic kidney diseases; transplantation; polykystose rénale autosomique dominante (PRAD); diabète; greffe; rein; mé
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رین; Uretère; Bassinet; Carcinome urothélial; Cancer; Survie; Insuffisance rénale; Urétéroscopie; Rein; Grade; Stade; SurveillanceUreter; Renal pelvis; Urothelial carcinoma; Cancer; Survival; Renal insufficiency; Ureteroscopy; Kidney; Grade; Stage; Surveillanc