آشنایی با موضوع

گلیکوز آمینو گلیکان ها (GAGها) زنجیره های خطی پلی ساکاریدی هستند که از واحدهای دی ساکاریدی تکراری تشکیل شده اند. یکی از دو قند در این دی ساکاریدها یک قند آمینه (مانند N-استیل گلوکز آمین یا N- استیل گالاکتوز آمین) و دیگری معمولا یک اورونیک اسید (مانند گلوکورونیک یا ایدورونیک اسید) می باشد. به یک یا هر دوی این قندها دست کم یک گروه آنیونی (با بار منفی، مانند کربوکسیلات یا سولفات) متصل می شود. بنابراین هر پلیمر GAG چندین بار منفی دارد. گلیکوز آمینو گلیکان ها بر اساس نوع تکرار قندی به پنج دسته عمده تقسیم می شوند. در این میان، به جز هیالورونان بقیه در ساختار پروتئوگلیکان ها شرکت می کنند. پروتئوگلیکان ها تنوع زیادی دارند و بیان آنها وابسته به نوع سلول و مرحله نمو آنها می باشد. هر پروتئوگلیکان از یک پروتئین مرکزی تشکیل شده است. این پروتئین می تواند ترشحی (محلول) باشد (مانند پروتئین مرکزی در پرلکان) و یا تراغشایی باشد مانند پروتئین های مرکزی در سیندکان ها. در هر صورت این پروتئین، پس از سنتز و طی عبور از شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی، قندی می شود. به هر پروتئین ممکن است تا 100 پلیمر GAG متصل شود. در این قندی شدن، آنزیم های گلیکوزیل ترنسفراز گوناگون، واحدهای قندی را به پروتئین اضافه می کنند: ابتدا یک رابط قندی به صورت متصل به N یا متصل به O به پروتئین افزوده می شود، سپس زیر واحدهای پلیمر GAG به این رابط اضافه می گردند. در فرآیند قندی شدن، اضافه شدن هر قند توسط یک گلیکوزیل ترنسفراز، سوبسترای مناسب برای گلیکوزیل ترنسفراز بعدی را فراهم می کند. علاوه بر این، اتصال گروه های سولفات به قندها و نیز نوآرایی پیوندهای گلیکوزیدی بین آنها، در دستگاه گلژی انجام می گیرد. وزیکول های ترشحی محتوی این پروتئوگلیکان ها، پس از جدا شدن از شبکه ترانس گلژی، به طور تنظیم شده به غشا ملحق می شوند. ماتریکس خارج سلولی یک ماتریکس ترشح شده توسط سلول‌های یک بافت بوده که حمایت ساختاری و عملکردی از همه‌ سلول‌های آن بافت را فراهم می‌آورد. این یک ترکیب پیچیده از انواع مولکول‌ها و بافت‌های بیولوژیکی متنوع می‌باشد. بیومولکول‌ها از سه نوع گلیکوزآمینوگلیکان‌ها، پروتئوگلیکان و گلیکوپروتئین تشکیل شده است. این سه بر اساس ساختار، عملکرد و مکان با هم متفاوت می‌باشد. با این حال، گلیکوزآمینوگلیکان‌ها می‌تواند در زیر پروتئوگلیکان قرار داده شود، از آن‌جا که تجمع گلیکوزآمینوگلیکان‌های متعدد در اطراف یک هسته‌ پروتئین یک مولکول پروتئوگلیکان را تشکیل می‌دهد. پروتئوگلیکان ها نقش های متنوعی در بستره بیرون سلولی ایفا می کنند: - ساختار سخت و نسبتا بدون انعطاف آنها باعث می شود بتوانند به عنوان داربست های ساختاری به تعیین شکل کلی بافت کمک کنند. - پروتئوگلیکان ها با غربال کردن باکتری ها و ویروس ها به سیستم ایمنی کمک می کنند. - بار منفی زنجیره های GAG با جذب کاتیون ها ئ در پی آن، جذب آب، باعث می شود بستره بیرون سلولی به صورت ژلی آبدار درآید. این ژل، سلول ها را مرطوب نگه می دارد، محیط کافی برای تسهیل انتشار مولکول های کوچک را فراهم می کند و همچنین می تواند فشردگی و تغییر فشار را بدون تغییر شکل قابل توجه تحمل کند. - پروتئوگلیکان ها می توانند به انواع مولکول های دیگر متصل شوند. یک رده مهم از این مولکول ها فاکتورهای رشد هستند. پروتئوگلیکان ها با اتصال به این فاکتورها و به دام انداختن آنها، علاوه بر افزایش تراکم آنها در بستره باعث موضعی شدن عمل این فاکتورها در منطقع خاصی از بافت می شوند. این اتصال همچنین از تجزیه این فاکتورها جلوگیری می کند و می تواند آنها را برای مدت طولانی در بافت ذخیره کند

در این صفحه تعداد 811 مقاله تخصصی درباره گلیکوزآمینوگلیکان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلیکوزآمینوگلیکان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Extracellular matrix; Cornea; Corneal organ culture; Confocal fluorescence microscopy; Stroma; F-actin; filamentous actin; Sulf1; sulfatase 1; LOX1; lysyl oxidase; SMA; smooth muscle actin; TGF-beta1; transforming growth factor beta 1; GAG; glycosaminogly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; biomarkers; disease progression; mucopolysaccharidosis type III B; prospective study; BSID-III; Bayley Scales of Infant Development, Third Edition; CHQ-PF50; Child Health Questionnaire Parent Form, 50 items; CSF; Cerebrospinal fluid; DQ; Development quoti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Apo; apolipoprotein; BPsys; systolic blood pressure; CS; chondroitin sulfate; CVD; cardiovascular disease; DS; dermatan sulfate; EDTA; ethylene diamine tetraacetic acid; GAG; glycosaminoglycan; HS; heparan sulfate; HSBGF; heparan sulfate-binding growth fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; CS; chitosan; GAG; glycosaminoglycan; DDA; degree of deacetylation; ECM; extracellular matrix; FFSA; 5-formyl-2-furansulfonic acid; BZ1S; 2-formylbenzene sulfonic acid; BZ2S; 4-formyl-1,3-benzenedisulfonic acid; APTT; activated partial thromboplastin time
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ECM; Extracellular matrix; TIMP-1; tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1; HA; hyaluronic acid; IPF; idiopathic pulmonary fibrosis; FDA; Food and Drug Administration; bFGF; basic fibroblast growth factor; IFN-γ; interferon-γ; IL; interleukin; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Porifera skeleton; Bioactive-biomimetic material; Glycosaminoglycan; Alginate-based film; Environmentally sustainable formulation; Novel wound dressing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ECM; extracellular matrix; GAG; glycosaminoglycan; IL; Interleukin; LDL; low density lipoprotein; LPS; lipopolysaccharide; LSU; lipasemic unit; MMP; matrix metalloproteinase; SDX; sulodexide; TIMP; tissue inhibitor of metalloproteinase; TLR; toll-like rec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; 8-OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; 8-OHG; 8-hydroxyguanosine; 8-OHGn; 8-hydroxyguanine; BMCyt; buccal micronucleus cytome; BUD; nuclear bud; DI; damage index; ERT; enzyme replacement therapy; GAG; glycosaminoglycan; LSD; lysosmal storage disorders; MP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; GAG; Glycosaminoglycan; HA; Hyaluronic Acid; CS; Chondroitin Sulfate; DS; Dermatan Sulfate; HS; Heparan Sulfate; HIV; Human Immunodeficiency Virus; gp120; Glycoprotein 120; CD4; Cluster of Differentiation 4; AMAC; 2-Aminoacridone; DMSO; Dimethyl Sulfoxide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; IGF-I; insulin-like growth factor I; GAG; glycosaminoglycan; ELISA; Enzyme-linked immunosorbent assay; HBP; heparin-binding protein; FPLC; fast performance liquid chromatography; HSPG; heparan sulfate proteoglycan; Insulin-like growth factor (IGF); IGF-I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Interleukin-12; Interleukin-23; Heparin; Heparan sulfate; P40 subunit; Docking calculations; BMP; bone morphogenetic protein; CS; chondroitin sulphate; FGF; fibroblast growth factor; FGFR; fibroblast growth factor receptor; GAG; glycosaminoglycan; GDNF; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Multiple sulfatase deficiency; Leukodystrophy; Mucopolysaccharidoses; Consensus; Therapy; Care; Outcomes; Prevention; ACC; augmentative and alternative communication; AEP; auditory evoked potential; BiPAP; bilevel positive airway pressure; CPAP; continuou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; AFM; atomic force microscopy; CHI; chitosan; CS; chondroitin sulfate; DLS; dynamic light scattering; FT-SPR; Fourier transform surface plasmon resonance; GAG; glycosaminoglycan; HA; hyaluronan; HEP; heparin; LbL; layer-by-layer; MUA; 11-mercaptoundecanoic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; N-acetylgalactosamine-4-sulfatase; Glycosaminoglycans; Sulfatase; β-1 integrin; ARSB; arylsulfatase B N-acetylgalactosamine-4-sulfatase; BEC; bronchial epithelial cells; C4S; chondroitin 4-sulfate; CF; cystic fibrosis; CFTR; cystic fibrosis transmembrane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; Arachnoid matter; Liliequist membrane; Microsurgical procedures; Subarachnoid trabeculae; Subarachnoid trabecular membrane; Trabecular cisterns; CSDH; Chronic subdural hematoma; CSF; Cerebrospinal fluid; DBC; Dural border cell; DL; Diencephalic leaf; GAG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; ORFV; orf virus; GAG; glycosaminoglycan; PRR; proline rich region; KGD; Lys-Gly-Asp; VACV; vaccinia virus; PPV; parapoxvirus; PCPV; pseudocowpox virus; BPSV; bovine papular stomatitis virus; PVNZ; parapoxvirus of red deer in New Zealand; ICAR; Indian Coun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوزآمینوگلیکان; GAG; glycosaminoglycan; LMWH; low-molecular-weight heparin; DS; dermatan sulfate; TSP; trimethylsilyl-propionic acid; GlcA; glucuronic acid; GlcNAc; N-acetyl-2-deoxy-2-amino-glucose; IdoA; iduronic acid; IdoA2S; 2-sulfated iduronic acid; Mw; molecular wei